VSP

De gedwongen verhuizing De Vrije Tuinder

Onze inbreng in de gemeenteraad van 29 oktober 2019 inzake de gedwongen verhuizing van De Vrije Tuinder
De Vrije Tuinder bestaat al meer dan 35 jaar, biedt ruimte aan meer dan 70 tuinders, die vooral komen uit Wielwijk en Crabbehof. Deze wijken zijn multiculturele wijken waar de gemeente thans sociaal mariniers, pontonniers en wijkteams inzet om deze wijken sociaal en leefbaar te houden. Dat een tuinders vereniging ruimte biedt aan iedereen die uit deze wijken willen meedoen in deze vereniging is de meest vriendelijke – en natuurlijke wijze van integreren. En een dergelijk initiatief dat ook daadwerkelijk heeft geleid tot integratie tussen de verschillende culturele achtergronden van beide wijken, gezien de samenstelling van haar leden. En als wij even niet opletten, wordt een dergelijk initiatief weggevaagd voor nieuwbouw op hun huidige locatie.
Er wordt 11,4 euro miljoen uitgegeven aan sociale wijkteams. Uit het beleidswensenlijstje van 2020 blijkt dat er wederom 0,6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een sociaal marinier en 0,85 miljoen euro voor uitbreiding wijkteams. En voor de investering in het behoud van een bewezen integratie initiatief van de vrije tuinder hebben wij geen geld gereserveerd in onze begroting?
Dat kan niet waar zijn. De VSP dient daarom mede een ammendent in met D66, Groenlinks, Fractie Jager, PvdA en de SP om de noodzakelijke gelden vrij te maken voor de verhuizing van de Vrije Tuinder, zodat deze vereniging en de maatschappelijke rol die zij spelen bij de integratie kan blijven voortbestaan.
Het amendement heeft het helaas niet gehaald. Tegen stemde De VVD, CDA, BVD, CU/SGP en Gewoon Dordt.
Margret Stolk