VSP

Toko Y-von bestaat 45 jaar!

 

Deze Toko aan het Admiraalsplein is uitgegroeid tot een plek waar heel veel mensen uit de buurt samenkomen, om te eten, elkaar te ontmoeten en gezellig even bij elkaar te zijn. Een voorbeeld hoe bewoners van een wijk, jong maar zeker ook oud met elkaar om kunnen gaan. De drijvende kracht van deze Toko is Vera Andreas! Trots op haar winkel, die aanvoelt als een huiskamer, waar iedereen welkom is. Vera is het boegbeeld en een drijvende kracht in de Indische gemeenschap. En zulke mensen zijn goud waard.Margret Stolk heeft Vera namens De VSP een taart aangeboden voor het 45-jarige bestaan van haar winkel, maar vooral ook omdat een dergelijk winkel ook bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid onder Dordtenaren. Eenzaamheid is een groot probleem in Dordrecht, groter dan elders in Nederland. Daar wil de VSP heel concreet iets aan doen. Eten, gezellig samen zijn verbroederd en helpt ouderen uit hun vaak eenzame situatie. Juist in de Indische cultuur wordt er heel goed gezorgd voor familie en de ouderen. Een voorbeeld hoe dat ook op andere locaties in Dordrecht kan worden ingevoerd.