Bernadette Striebeck

Raadslid
Commissie Sociale leefomstandigheden
Email
Mobiel 0611395695

Ik ben trots dat ik op de lijst sta van de VSP.

De afgelopen 4 jaar heb ik mij als commissielid keihard ingezet voor de VSP.

Wij hebben ons onder andere ingezet voor de breedte sport, ontmoetingsplekken in de wijk, meer bouwen van sociale huurwoningen. Ook hebben wij ons hard gemaakt voor de mantelzorgers die een zware taak hebben. Wij willen hen ondersteunen daar waar mogelijk. Wij willen dan ook dat mantelzorgers ook mee blijven doen aan de maatschappij en willen respijtzorg nog meer mogelijk maken. Het mantelzorgcompliment mag wat ons betreft ruimhartiger. De dag van de mantelzorger vinden wij een mooi gebaar vanuit de gemeente wat ook zeker moet blijven.

Waarom stel ik mij beschikbaar voor de VSP?
De VSP is een lokale partij die zich al jaren inzet voor ouderen, kwetsbaren, jongeren, gehandicapten, en mensen die in armoede leven. De VSP staat al jaren voor een betrouwbare politiek, en wil dat de komende jaren voortzetten.
Vooral in de Corona periode is de eenzaamheid fors toegenomen, en dat moet anders. Ik wil mij hard inzetten om de bestrijding van eenzaamheid in onze stad te verminderen. Het onderwerp moeten wij proberen bespreekbaar te maken en we moeten zoeken naar oplossingen om mensen uit hun isolement te halen.

Hoe willen wij dit doen? Er moet wat ons betreft in iedere wijk een wijkhuiskamer komen waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten, een kopje koffie drinken of waar zij met elkaar een hapje kunnen eten. Het moet vooral laagdrempelig zijn zodat mensen er makkelijk naar binnen kunnen en durven.

De VSP wil niet bezuinigen op de sociale voorzieningen die juist in de huidige tijd zo belangrijk zijn.
Ook wil ik mij inzetten voor bestrijden van armoede in onze stad. Mijn motto is ga preventief aan de slag zodat mensen niet in een armoedeval terecht komen. Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor mensen en hun omgeving, daarom wil ik mij de komende 4 jaar inzetten om de armoede in deze stad te verminderen voor zowel jong als oud.

Kortom, de VSP staat voor een welzijnssamenleving waar iedereen mee profiteert van de economische groei.