André de Vries

Commissielid Sociale leefomgeving
Email
Mobiel 0618130946

Geboren in Rotterdam maar nu al ruim 53 jaar Dordtenaar dus volledig omgeturnd naar een Schapekop met uiteraard als echtgenote een Dordtse samen hebben wij 2 dochters en wij zijn ruim 50 jaar woonachtig in de wijk Crabbehof. Na mijn pensionering in 2009 ben ik actief geworden in de wijk Crabbehof en tevens mijn eigen bedrijf opgericht als consultant Validation waar ik tot 2015 actief mee ben geweest. Mijn eerste bestuurlijke ervaring was als voorzitter van de ondernemingsraad bij de Koninklijke Ad Linden jr te Zwijndrecht.


Door en via het Stimuleringsfonds Crabbehof en de daaraan gekoppelde wijkvisie ben ik actief geworden in het vrijwilligerswerk. Andere bestuur en overleg ervaring zijnVoorzitter Kringgroep Dordrecht e.o. van de Nederlandse Boxer Club, lid Taskforce overlast Colijnstraat Gemeente Dordrecht. Een van de vijf oprichters van bewonersbedrijf Crabbehoeve en daar penningmeester geweest. Nu niet meer in het bestuur maar verleen nog wel regelmatig hand en spandiensten. Ook in Crabbehof zijn er plannen gemaakt over de herstructurering, hierbij waren bewoners van de wijk betrokken. Van het één kwam het ander. Zo heb ik 2 jaar in de regiegroep bewonersinitiatieven (wijkwens) gezeten en heb ik diverse vergaderingen bijgewoond van het LSA bewonersplatform in Utrecht. Verder regelmatig vrijwilligerswerk voor diverse Stichtingen.


Mijn doelstelling is dat wijkwerkzaamheden groeit en bloeit en Dordrecht voor alle bewoners een plek is om er met plezier te wonen met goede voorzieningen. Daarom heb ik gekozen voor de VSP, een onafhankelijke, democratische, partij. De VSPstaat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen en de toekomst centraal staat; niet geloof maar gedrag is bepalend, een partij die opkomt voor alle bewoners, jong en oud. Als raadslid c.q. commissielid zal ik proberen om vaak het geweten te zijn van de grondbeginselen. Reflecteren, dromen en visie zijn mijn kernwaarden.