Margret Stolk

Fractievoorzitter 
Raadslid
Portefeuillehouder
Presidiumlid
Commissie Bestuur en middelen 
Commissie Fysieke leefomgeving 
Commissie Sociale leefomgeving 
Margretstolk@hotmail.com 
Mobiel 06 55988520 

Ik ben Margret Stolk, 57 jaar en leef samen met de liefde van mijn leven Sien. Ouder van een samengesteld gezin met de kinderen Romy en Donny. Ik kom uit een gezin waar hard werd gewerkt in de winkel van mijn vader, maar waar ook tijd werd vrijgemaakt voor elkaar en voor het beoefenen van sport ed. Tennissen, paardrijden, alles was als kind mogelijk. Een fijne jeugd die ieder kind verdient

Ik kom uit een rood nest, ondanks dat wij een ondernemersgezin waren. Belangrijk was dat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden kon benutten, los van positie en geld.


Zo ben ik opgegroeid, heb kunnen studeren en een mooie baan kunnen krijgen als re-integratie coach bij het UWV. Mensen begeleiden die door ziekte, ontslag ed. weer terug willen keren in de maatschappij en arbeidsmarkt. Tevens ben ik mantelzorger voor mijn lieve moeder Wil, die 88 jaar is en met mijn hulp nog zelfstandig woont.

Ik ben mij altijd bewust geweest dat mijn jeugd niet voor elk kind is weggelegd. In veel gezinnen zijn niet de middelen om kinderen volwaardig te laten meedoen aan scholing, sport. Die kinderen lopen achterstanden op die in hun verdere leven niet meer zijn in te halen. Ook de wijze waarop in onze maatschappij met ouderen wordt omgegaan vraagt veel meer aandacht en inzet.

Met deze achtergrond ben ik ook politiek actief geworden. Ik ben al vele jaren lid van de Verenigde Senioren Partij Dordrecht, heb al jaren ervaring als commissielid en gemeenteraadslid en ben uiteindelijk gekozen tot fractievoorzitter van de VSP.

Wat mij politiek drijft is dat de welvaart in Nederland niet automatisch leidt tot welzijn van alle inwoners van Nederland. En dat geldt ook voor de inwoners van Dordrecht.

Dordrecht vergrijst en vergrijzing betekent iets voor de manier waarop we met elkaar wonen, werken, leven en zorgen. De VSP wil de gewenste veranderingen op deze aandachtsgebieden gaan aanpakken en doorvoeren. Al deze aandachtspunten worden met concrete doelstellingen geadresseerd in ons verkiezingsprogramma 2022.


Armoede en eenzaamheid komen in Dordrecht gemiddeld meer voor dan in de rest van Nederland en met name ook bij ouderen. En dat in een gemeente als Dordrecht, die behoort tot de rijkste gemeenten in Nederland.


Mijn motto is “eerst de mens en daarna pas het geld”. De VSP wil dan ook in de begroting van Dordrecht veranderingen gaan doorvoeren die het welzijn van de Dordtenaren gaat verhogen, zowel op het gebied van zorg, armoede- en eenzaamheidsbestrijding als op woningbouw en onderwijs.