Volkstuinders Vereniging <a href="/?p=1156">“de vrije tuinder” is gered!!</a>

Volkstuinders Vereniging “de vrije tuinder” is gered!!

De Verenigde Senioren Partij heeft al in een vroeg stadium met meerdere partijen zich het lot aangetrokken van de Vrije Tuinder. Een vereniging die ten koste van de torenhoge bouwambities van het huidige college dreigde op te houden te bestaan. De huurovereenkomst werd door de gemeente eenzijdig opgezegd en dit zou betekenen dat een groep van ongeveer 75 mensen niet […]

Parkeren <a href="/?p=1150"> Gezondheidspark en Sportboulevard </a>

Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard

Schriftelijke vragen inzake Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard. VSP/SP Geacht college De vergadering van de commissie Grote Projecten van 8 juli 2002 kon helaas niet worden afgerond met concrete toezeggingen en vervolgacties, anders dan dat de behandeling van dit agendapunt op 23 september zal worden voortgezet. U heeft ons gevraagd inhoudelijke en technische vragen schriftelijk te stellen. Uit de behandeling van […]

<a href="/?p=1143"> Parkeren gezondheidspark en sportboulevard</a>

Parkeren gezondheidspark en sportboulevard

Onze inbreng in de commissievergadering van 7  juli 2020. Het gaat vanavond over parkeren maar ik wil het eerst hebben over communiceren! Volgens het college is er uitgebreid overlegd met het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Optisport over de bouw van een parkeergarage tussen het ASZ en de Sportboulevard. Uit signalen van deze beide partijen blijkt er wel contact te zijn […]

<a href="/?p=1133"> Hulde aan onze helden</a>

Hulde aan onze helden

De Verenigde Senioren Partij Dordrecht (VSP) overhandigde vandaag een oorkonde en een taart aan de voorzitters van onze Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad. Het is een huldeblijk aan alle zorgverleners die pal stonden voor patiënten in tijden van corona. “Voor alles wat jullie hebben doorstaan, de hectiek, overuren en onzekerheid, willen we jullie namens de senioren uit onze achterban complimenteren en […]

Onze inbreng <a href="/?p=1125">Kadernota 2021</a>

Onze inbreng Kadernota 2021

Onze inbreng op de Kadernota 2021 tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 23 juni 2020  “Het kan verkeren “zei Bredero. Het jaar 2020 begon vrolijk, hoop gevend. De laagste werkeloosheid ooit gezien in Nederland en een begrotingsoverschot dat door geen enkel land binnen de EU werd geëvenaard. En toen kwam er een vuiltje in de lucht namelijk het […]

<a href="/?p=1112">Ode aan het verplegend personeel</a>  van het Parkhuis

Ode aan het verplegend personeel van het Parkhuis

Vandaag hebben wij een oorkonde uitgereikt aan Het Parkhuis.Het is een ode aan het verplegend personeel, artsen en vrijwilligers die onze gezondheidszorg draaiende houden. Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die zelf een enorm risico hebben gelopen om het coronavirus op te lopen.Landelijk waren er chronische tekorten aan beschermende middelen in de zorg.De zorgmedewerkers hebben er alles aan gedaan om hun patiënten te […]

Ons advies bij deze <a href="/?p=1099">extreme warmte</a>

Ons advies bij deze extreme warmte

De komende dagen gaat de temperatuur de 30 graden aan gaat tikken. We kunnen daar heerlijk van gaan genieten op het strand, de tuin of het terras. Anderen onder ons, met name kwetsbare en ouderen, kunnen soms nare gevolgen van hebben van deze warmte. Laten we daarom een beetje extra op elkaar letten. Uitdroging en oververhitting liggen op de loer. […]

Onze vragen over <a href="/?p=1088">Optisport en reddingsbrigade Dordrecht</a>

Onze vragen over Optisport en reddingsbrigade Dordrecht

Gisteren heeft onze fractie samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld inzake Optisport en de Reddingsbrigade Dordrecht. Zoals wij vernomen hebben, wordt er op verschillende vlakken bedrijven en sportverenigingen gecompenseerd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis!Goed nieuws, vinden we bij de VSP.Zo worden onder andere de Sportboulevard en huurders aldaar gecompenseerd met de huur.We brengen in dat kader het […]

Hoe denken wij over <a href="/?p=1081"> de egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 </a>

Hoe denken wij over de egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020

De inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan parkeren in Dordrecht komen in een apart potje terecht, het zgn. EPV en als er een positief saldo is, wordt er jaarlijks een bedrag overgeheveld naar de algemene middelen. Er moet altijd 3,5 miljoen in het potje blijven als weerstandsreserve voor onverwachte uitgaven. Interessant deze boekhoudkundige uitleg in de onderliggende nota. Dordrecht […]