<a href="/?p=2787">Knarrenhof Dordrecht</a>

Knarrenhof Dordrecht

Knarrenhof DordrechtDinsdag 24 januari is tijdens een commissievergadering het initiatiefvoorstel van de VSP en het CDA besproken. Dit met als doel dat alle partijen zich een (beter) beeld konden vormen over wat een Knarrenhof nu precies inhoudt, de meerwaarde, op welke wijze het tot stand komt en welke “hindernissen” genomen moeten worden.De presentatie is met heel veel enthousiasme en kennis […]

<a href="/?p=2775">Wil Braat stopt na bijna 40 jaar als vrijwilligster</a>

Wil Braat stopt na bijna 40 jaar als vrijwilligster

Zij heeft zich al die tijd ingezet voor haar wijk, Wielwijk en het buurthuis De Admiraal. Ze was altijd een betrokken aanspreekpunt voor de wijk.Wielwijk zou Wielwijk niet zijn met wat het nu is zonder Wil.Het team van De Admiraal gaat haar enorm missen. Met een taart en een bos bloemen als blijk van waardering, danken de VSP en de […]

<a href="/?p=2769">Koninklijke Erepenning voor Voetbalvereniging Wieldrecht</a>

Koninklijke Erepenning voor Voetbalvereniging Wieldrecht

Op woensdag 4 januari 2023 ontving de voorzitter, Henk de Kleijn, van de 75-jarige voetbalvereniging de Koninklijke Erepenning uit handen van Wouter Kolff Wethouder sport Mark Merx was ook aanwezig bij dit bijzondere moment. Voetbalvereniging Wieldrecht werd op 15 juli 1947 opgericht door de heer A. Lipman. De club viert dit jaar haar 75-jarige bestaan. De VSP feliciteert Wieldrecht met […]

<a href="/?p=2763">Mollenklemmen op Wantijdijk</a>

Mollenklemmen op Wantijdijk

RTV Dordrecht · Mollenklemmen Op De Dordtse Wantijdijk! De VSP kreeg vragen van inwoners die geschokt waren over mollenklemmen die zonder waarschuwing op de Wantijdijk midden in het gras waren geplaatst.Wij vonden dit een gevaarlijke situatie, daar dit een losloop gebied is voor honden en er dagelijks ook veel kinderen spelen.Hierop is door ons contact opgenomen met de gemeente en […]

<a href="/?p=2751">De VSP Komt met INITIATIEFVOORSTEL meer ruimte voor WOONWAGENSTANDPLAATSEN</a>

De VSP Komt met INITIATIEFVOORSTEL meer ruimte voor WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Een aantal woonwagenbewoners heeft de VSP benaderd, omdat zij zich al langere tijd zorgen maken over de beschikbaarheid van standplaatsen. In de Dordtse paragraaf Woonvisie Drechtsteden “Goed wonen in Dordrecht 2019-2031” is opgenomen dat een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans heeft op een standplaats. Sinds 2003 is het aantal standplaatsen echter niet gestegen, dit terwijl wel degelijk sprake […]

<a href="/?p=2741">Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond 2023 toe</a>

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond 2023 toe

De afgelopen jaren zijn onvoorzien, zeer turbulent verlopen. Nu de coronacrisis redelijk onder controle lijkt, is er een zeer brute, gewelddadige oorlog in Europa. De gevolgen voor de rest van Europa van deze oorlog manifesteren zich door een energiecrisis, zeer hoge inflatie en economische neergang, waar iedereen mee te maken heeft. De VSP vindt het van groot belang om steeds […]

<a href="/?p=2731">Bezuinigen op openbaar vervoer niet onze keuze</a>

Bezuinigen op openbaar vervoer niet onze keuze

Dordtse coalitie, VVD, CDA, CU/SGP en GroenLinks met steun van de PvdA, PVDD, gaat bezuinigen op gratis openbaarvervoer voor alle 65-plussers in tijden van crisis. De lopende afspraken met Qbuzz, de openbaarvervoerder van bussen in Dordrecht, moeten worden vernieuwd omdat het lopende contract afloopt per 1 januari 2023. Met stoom uit de oren en veel te laat heeft deze coalitie, […]

<a href="/?p=2724">TROTS OP SPORT IN DORDT</a>

TROTS OP SPORT IN DORDT

Wij hebben op 15 december 2022 schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder inzake bijzondere prestaties sporters en sportteams Trots op sport in Dordt, Geachte wethouder Merx Dordrecht had elk jaar een sportgala waarbij sporters en sportteams die bijzondere prestaties leverden in het zonnetje werden gezet. Tijdens de feestelijke avond reikte meestal de wethouder sport de eretitels sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent, […]

<a href="/?p=2718">Warmte voor elke Dordtenaar</a>

Warmte voor elke Dordtenaar

Warmte voor elke DordtenaarHet is u vast ook niet ontgaan dat een aantal wijken in Dordrecht zwaar getroffen is door de stijgende energieprijzen. Ook het steeds duurder wordende levensonderhoud raakt een hoop huishoudens. Ik zie de effecten van de toenemende financiële problematiek steeds meer in de stad. Een gevolg hiervan is dat wanneer de inwoners uit deze wijken zich in […]

<a href="/?p=2706"> Pro Patria bestaat 85 jaar.</a>

Pro Patria bestaat 85 jaar.

De VSP feliciteert deze geweldig vereniging met deze mijlpaal. Trots op onze mooie verenigingen die onze stad rijk is.🇦🇹 De Dubbeldamse Oranjevereniging wilde zich graag verzekeren van de medewerking van een muziekkorps bij festiviteiten die door haar zouden worden georganiseerd. Als gevolg van dit verzoek werd een clubje mensen gevonden die bereid waren een muziekvereniging in Dubbeldam op te richten. […]