<a href="/?p=2000"> Vrijwel alle pensioenen zijn in deze periode niet geïndexeerd en zijn daardoor met ruim 20% in koopkracht gedaald</a>

Vrijwel alle pensioenen zijn in deze periode niet geïndexeerd en zijn daardoor met ruim 20% in koopkracht gedaald

Ouderen en gepensioneerden hebben vaak een inkomen dat bestaat uit loon, bijstand, AOW en/of pensioen. In de afgelopen 10 jaar zijn de uitgaven ongeveer met 20 % gestegen (site CBS, inflatie). In diezelfde periode is de AOW met 10% gestegen, gekoppeld aan het minimumloon. Vrijwel alle pensioenen zijn in deze periode niet geïndexeerd en zijn daardoor met ruim 20% in […]

<a href="/?p=1991"> De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen van mee profiteert</a>

De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen van mee profiteert

Uit onderzoek blijkt, dat de economische groei in ons land de laatste tientallen jaren vrijwel alleen ten goede is gekomen aan bedrijven en aandeelhouders, maar voor medewerkers zijn de lonen, salarissen, AOW-uitkeringen en het minimumloon zijn in deze groeiperiode nauwelijks verhoogd en pensioenen zelfs gedaald. Huren, zorgkosten, energieprijzen, kosten van levensonderhoud en koopprijzen van woningen zijn enorm gestegen. Hierdoor is […]

<a href="/?p=1974"> De VSP wil de aantrekkelijkheid van de stad bewaken en verder verbeteren</a>

De VSP wil de aantrekkelijkheid van de stad bewaken en verder verbeteren

De VSP wil de aantrekkelijkheid van de stad bewaken en verder verbeteren.De VSP is tegen de verlaging van subsidies voor evenementen. De VSP wil meer dan ooit Dordrecht als toeristische trekpleister promoten en meer kwalitatieve horeca, hotels, en terrassen in de stad. Goed winkelaanbod en gevarieerd. De VSP wil een versoepeling van het terrassenbeleid, afschaffing van de precariobelasting, versimpeling van […]

<a href="/?p=1939"> Veerdienst Zwijndrecht-Hooikade. Wij stellen er artikel 40 vragen over</a>

Veerdienst Zwijndrecht-Hooikade. Wij stellen er artikel 40 vragen over

Vandaag artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake de Veerdienst Zwijndrecht- Hooikade Dordrecht Op “ons” schiereiland is de nodige commotie ontstaan over het schrappen van de veerdienst Zwijndrecht – Hooikade Dordrecht. Een aantal mensen gaan actie ondernemen waarvan er bij de griffie al een aantal mails van inwoners binnen zijn gekomen. Wij hebben dan ook de volgende vragen; • […]

<a href="/?p=1918"> Ouderen medeoorzaak woningtekort in Nederland?</a>

Ouderen medeoorzaak woningtekort in Nederland?

Vandaag werd via diverse media verteld dat ouderen, die te lang in te grote woningen blijven wonen, mede de woningnood onder starters en gezinnen veroorzaken. De VSP pleit al jaren voor meer voor senioren geschikte woningen, appartementen, Knarren hofjes en voor zorgbuurthuizen, waar senioren samen in hun eigen omgeving/wijk terecht kunnen. Desondanks heeft de huidige coalitie van VVD-CDA CU/SGP en […]

<a href="/?p=1895"> Koekjes voor de ouderen</a>

Koekjes voor de ouderen

Het Davinci college had vorige week een open dag. Helaas moest dit digitaal vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig is dit allemaal goed gegaan. Echter waren er wel heel veel koekjes over die zij uit wilde delen tijdens de open dag. Het Davinci college heeft in overleg met Leo Stolk besloten de koekjes uit te delen aan onze senioren in de stad. […]