Leo Stolk

Raadslid
Plaatsvervangend Presidiumlid
Commissie Fysieke leefomgeving 
Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs
Email
Mobiel +31653940987

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. In mijn verleden ben ik beroeps brandweer geweest.  Daarna heb ik diverse functies vervuld zoals filiaalmanager, rayonmanager en crisismanager. Ik ben nu 4 jaar commissielid op het fysieke domein. 

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor o.a. -meer sociale woningbouw -De molen Kijck over den Dijck -Armoedebestrijding -Levensloopbestendige woningen voor senioren -verplaatsing van de Vrije Tuinder en de Bijenverening en -veiligheid verbeteren op diverse gevaarlijke kruispunten.

Ook heb ik mij hard gemaakt voor de jongeren. Het schoolzwemmen terug naar de basisschool. Ik heb hiervoor een motie ingediend “ieder kind een zwemdiploma“ namens de VSP. Deze motie is unaniem aangenomen. Er lopen op dit moment proeven op 5 scholen in Dordrecht die meedoen aan het schoolzwemmen. Veel kinderen hebben hierdoor hun diploma A kunnen behalen. Voor mij is dit dus een uitdaging om dit op alle scholen te gaan realiseren samen met de partij. Daar ga ik me zeker keihard voor inzetten!