VSP

Vragen inzake verwijderen overdekte bushalte aan de Merwekade

 

Geachte heer Van der Linden,Op 30 maart 2019 hebben wij vragen gesteld over het verdwijnen van de overdekte wachtruimte bij de bushalte op Merwekade ter hoogte van de halte van de Waterbus aldaar.Diezelfde dag ontvingen wij van u antwoorden op deze vragen.De antwoorden luidden ”dat de halte die verwijderd is, terugkomt aan de tegenovergelegen ruimte aan de stadszijde waar de bus ook halteert. Ook het DRIS paneel wordt verplaatst naar de goede zijde.” Het precieze tijdstip van de plaatsing van de abri aan de overzijde was toen nog niet paraat. U gaf aan dat het in de planning lag zeker dit in het afgelopen voorjaar te doen.Tot op heden staan de passagiers voor Qbuzz nog steeds in weer en wind aan de kade op de bus te wachten.Wanneer denkt het college, nu wij een koude periode ingaan, de overdekte wachtruimte bij de halte aan de Merwekade te realiseren?Het zal u niet ontgaan zijn, dat het over een paar maanden weer voorjaar is.Tevens willen wij vragen waarom er op de reguliere lijn, lijn 10, bijna dagelijks bussen ingezet worden van de Snelle Vliet?Wij krijgen klachten van omwonenden en gebruikers van lijn 10, dat zij met hun rollators niet in deze bussen kunnen komen. Lijn 10 rijdt door de weeks in de avonduren maximaal tot 22.00 uur. Naar onze mening is dat vrij vroeg en kunnen mensen die ’s avonds op visite gaan of gebruik maken van faciliteiten in onze stad, veelal met lijn 10 niet terug naar huis.Bent u dit met ons eens?Zo ja, wat gaat u hieraan doen?Op de route van het Centraal Station naar de P+R aan de Weeskinderendijk stopte lijn 10 voorheen ter hoogte van de Rozenhof. Veel mensen maakte gebruik van deze halte om naar de Maasplaza te gaan. De eerste halte is nu de Weeskinderendijk. Het is voor veel mensen een te grote afstand om dit te belopen.Bent u dit met ons eens?Zo ja, bent u bereid om te kijken of er mogelijk een aanpassing in lijn 10 kan worden gerealiseerd met alsnog een halte bij de Rozenhof. Naar het idee van de VSP zou het nog beter zijn om een halte te realiseren bij de Maasplaza. We willen toch dat mensen zo lang mogelijk mobiel blijven?Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.Met vriendelijke groet,Margret Stolk en Bernadette Striebeck