Richard in ’t Veld

Raadslid
Plv. Fractievoorzitter
Lid auditcommissie
Email
Mobiel 0651475897

De nummer 3 op de lijst.Richard in ’t Veld, gehuwd, 3 kinderen en 63 jaar jong. Na in Dubbeldam geboren te zijn, ben ik op 5 jarige leeftijd in Dordrecht gaan wonen. Inmiddels wonen we al meer dan 40 jaar in het Reeland.Na 30 jaar bij de Sociale Verzekeringsbank (AOW, Nabestaandenwet en kinderbijslag) in Dordrecht, Rotterdam en Breda en daarna 12,5 jaar bij Concern-control van de gemeente Schiedam te hebben gewerkt, ben ik in 2021 met prepensioen gegaan.Ik vul mijn tijd met tennissen, tuinieren, honden uitlaten, wat klussen (thuis en bij de kinderen) en op z’n tijd mantelzorg voor mijn 88-jarige moeder.

Waarom VSP? Nu ik wat meer tijd heb, wil ik me via de VSP graag inzetten voor de Dordtenaren. Hierbij ligt de focus op de senioren, maar de senioren zijn een schakel in het geheel zodat we ons beslist niet alleen op de senioren concentreren, maar op alle Dordtenaren van heel jong tot heel oud. We hebben allemaal met elkaar te maken en zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. We hebben allemaal ouders, oma’s en opa’s en voor je het weet ben je zelf ook een “senior”.Kijkend naar het verkiezingsprogramma van de VSP ga ik  me graag inzetten voor zoveel mogelijk zetels, zodat onze (lees jullie) stem gehoord wordt. En dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan.

Een aantal speerpunten:  1) Faciliteiten en ondersteuning voor het (sterk) stijgende aantal senioren zijn belangrijk. Dit is niet alleen van belang voor de senioren maar voor iedereen. Hierbij denk ik aan betaalbare woningen voor senioren zodat er meer doorstroming op de woningmarkt mogelijk is;2) Gratis openbaar vervoer (65+) en activiteiten voor senioren zodat ze niet alleen aangewezen zijn op “liefdadigheid” van familie en kennissen zodat ze niet vereenzamen;3) De energietransitie moet voor iedereen betaalbaar zijn;4) Sport verbindt, dus zorg voor voldoende faciliteiten;5) Alle vormen van criminaliteit hard aanpakken met prioriteit op preventief voorkomen.