VSP

Voort varend naar de overkant

Vandaag diende de VSP, GroenLinks, de SP, D66 en CDA een motie in naar aanleiding van het schrappen van de waterbusverbinding Hooikade-Zwijndrecht. De motie riep op de verbinding zo snel mogelijk te herstellen, ook in de winter en op zondag. Dat is van groot belang voor mensen die op dit vervoer zijn aangewezen! Er werd een petitie aangeboden aan de wethouder van Dordrecht en van Zwijdrecht met maar liefst 6500 handtekeningen.De motie is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van 22 februari 2022.Mooi resultaat in de laatste raadsvergadering van deze periode.

🇦🇹

Successen vier je samen.