VSP

Ook deze kanjer heeft zich kandidaat gesteld voor de VSP

Ook deze kanjer heeft zich kandidaat gesteld voor de VSP, Ad Heijsman.
De keuze voor de VSP is voor mij een duidelijke keuze en komt voort uit het uitstekende verkiezingsprogramma van de VSP, die aansluit bij mijn wensen hoe een stad zou moeten zijn en hoe je die stad moet besturen.

Uiteraard wil ik graag mijn steentje bijdragen om in samenwerking met anderen te komen tot een mooie en veilige stad.

Specifiek wil ik me bezighouden aan het bestuurlijk stimuleren van de sport op ons eiland. Ons verkiezingsprogramma is hier helder in: sport voor iedereen, met ondersteuning voor alle sportverenigingen.

Gezien mijn jarenlange bestuurlijke ervaring in zowel de breedtesport als de professionele tak van sport hoop ik, de sport in het algemeen, beter op de politieke agenda te krijgen.

Ook heeft de kandidatenlijst van de VSP een rol gespeeld in mijn keuze. Als rechtgeaarde Dordtenaar waren de meeste kandidaten bij mij bekend en onder de bezielende leiding van onze lijstaanvoerder, Margret Stolk, weet ik zeker dat de VSP, de beste partij is voor ons Dordrecht.