VSP

Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen

We bouwen meer sociaal en betaalbaar. Het roer moet om! De Rekenkamer commissie heeft onderzoek gedaan naar beschikbaarheid van woningen in Dordrecht. De conclusie van het onderzoek is dat het bouwen van dure woningen geen probleem lijkt te zijn in Dordrecht maar dat de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen ver achter blijft. Reden voor de VSP, GroenLinks, SP en CDA om een amendement in te dienen waarbij zij het college opdracht geven nu echt aan de slag te gaan met het verminderen van het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Het roer moet om, en wel nu. Het huidige trage bouwtempo van betaalbare sociale woningen en seniorenwoningen is niet uit te leggen en vraagt om een substantiële wijziging in prioriteit. Wijken als Amstelwijk, Stadswerven en Wilgenwende bieden geen oplossing voor starters, jongeren en senioren met een bescheiden inkomen. Het zijn juist de betaalbare huizen die zo hard nodig zijn voor deze doelgroepen en het zijn juist de betaalbare huizen die in de stad veel te weinig gebouwd worden. Wanneer de markt niet functioneert, is het aan de overheid in te grijpen en sturing te geven zodat de balans hersteld wordt. Met dit amendement wordt deze opdracht aan dit college en een volgend college vastgelegd. De gewenste doorstroom komt onvoldoende op gang, dus moeten we meer bouwen naar behoefte. Voor nu hebben vier partijen aangegeven dit amendement in te willen dienen. We hebben andere partijen van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.En dat gebeurde ook.De motie is is ondersteund door veel partijen en ook unaniem aangenomen in de gemeenteraad van 22 februari 2022.Het roer is om.

🇦🇹

Margret Stolk, VSPChris van Benschop, GroenLinks Ronald Portier, SPWim van der Kruijff, CDA

Foto Thymen Stolk Fotografie