VSP

Het welzijn van de samenleving staat voorop

Het welzijn van de samenleving staat voorop!

De VSP zet zich al vele jaren in voor het welzijn van ouderen en komt op voor mensen in de samenleving die het moeilijk hebben, in armoede leven en daardoor niet optimaal gebruik kunnen maken van wat welvaart hen zou kunnen bieden.
Wat is nu belangrijk in het leven: altijd maar economisch groeien, meer geld verdienen, winstmaximalisatie voor bedrijven, meer en meer dure huizen bouwen enzovoort? En wat brengt dit alles voor de gewone mensen in Nederland?
Uit onderzoek is gebleken dat de winst van de economische groei van de laatste 10-tallen jaren vrijwel alleen ten goede is gekomen aan de bedrijven en de aandeelhouders daarvan. De lonen, salarissen, pensioenen, AOW-uitkeringen en het minimumloon zijn in deze groeiperiode gelijk gebleven en hebben dus niet geprofiteerd van de forse economische groei. Wel zijn de huren, zorgkosten en koopprijzen van woningen enorm gestegen en kan er met het gelijk gebleven inkomen dus minder worden aangeschaft. Hierdoor is de armoede onder de bevolking in deze periode fors toegenomen.
Dit moet anders! De mensen in de samenleving zijn het belangrijkst en moeten ook profiteren van economische voorspoed. Er moet een forse inhaalslag komen om ook de gewone mensen een hoger inkomen en hogere uitkering te geven. Ook de pensioenen, AOW, bijstandsuitkeringen en het minimumloon moeten fors omhoog om de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren in te halen.
De VSP gaat er in de Dordtse politiek alles aan doen om het welzijn van ouderen, arme gezinnen en minimumloners te bevorderen.
De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen profiteert van de met elkaar gerealiseerde economische groei, ook in Dordrecht.

Margret Stolk
Foto Sylhouette Fotografie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *