<a href=/?p=3144>Waarom samenvoeging Nieuwe Stoof en de Bibliotheek?</a>

Waarom samenvoeging Nieuwe Stoof en de Bibliotheek?

De VSP heeft art. 40 vragen gesteld aan het college over de “samenvoeging Nieuwe Stoof en de Bibliotheek”.De Stoof is een ontmoetingsplaats van de wijk geworden, waar mensen van elkaar kunnen leren en waar bewoners elkaar nuttige diensten kunnen leveren. Dit is in de kern wat de bewoners van Crabbehof willen. Op deze plek hebben bewoners van Crabbehof het heft […]

<a href=/?p=3138>VSP stelt schriftelijke vragen of ANWB Automaatje een toevoeging is het bestaande vervoersnetwerk</a>

VSP stelt schriftelijke vragen of ANWB Automaatje een toevoeging is het bestaande vervoersnetwerk

ANWB Automaatje is een vervoersservice met vrijwillige chauffeurs die minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken hun eigen auto. Te betalen door de gebruikers is een onkostenvergoeding van €0,35 per kilometer. Voor mensen die slecht ter been zijn, zonder ander redelijk alternatief is dit een goede oplossing voor bezoek aan familie, winkelen, en kapper etc.Het werkt als volgt:Gebruikers kunnen 2 […]

<a href=/?p=3133>Onze inbreng op de begroting 2024</a>

Onze inbreng op de begroting 2024

De begroting 2024 geeft, ondanks allerlei alarmerende toekomstperspectieven, nog steeds een klein overschot aan middelen aan om Dordrecht financieel gezond te kunnen besturen. De VSP vertrouwt er wel op dat boekhoudkundige verrassingen voor 2024 ons bespaard blijven.De verwachting is dat in de toekomst de rijksbijdragen voor gemeenten gaan afnemen en dat er voor de jaren na 2025 tekorten kunnen gaan […]

<a href=/?p=3127>Schriftelijke vragen gesteld aan het college</a>

Schriftelijke vragen gesteld aan het college

Vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college👇🏻De VSP is benaderd door bewoners van de Nijenstein. Op diverse woonerven in de omgeving worden nu werkzaamheden verricht zoals het ophogen van straten en het opnieuw straten van deze woonerven. Op de Nijenstein is al ruim 20 jaar niks gedaan aan de straten en parkjes. Er zijn heel veel verzakkingen bij heel veel […]

<a href=/?p=3119>Donkere wolken naderen</a>

Donkere wolken naderen

Wat vindt de VSP van de begroting 2024? De begroting 2024 is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. De VSP is en blijft zeer kritisch op met name de grenzeloze ambitie van het college om in 2030 gegroeid te zijn naar 140.000 inwoners en 10.000 extra (hoofzakelijk dure) woningen. Hiervoor is besloten met name te (willen) bouwen […]

<a href=/?p=3103>Seniorencafé in de wijk De Staart</a>

Seniorencafé in de wijk De Staart

Wat is er voor senioren te doen in de wijk en hoe kunnen bewoners de wijk nog gezelliger maken? Deze vragen stonden donderdag centraal tijdens een zogeheten seniorencafé in de Dordtse wijk De Staart. Het doel van bepaalde activiteiten is om ervoor te zorgen dat mensen niet thuis alleen thuis komen te zitten als ze wat ouder zijn/worden. Het gaat […]

<a href=/?p=3097>On tour bij SSW</a>

On tour bij SSW

De VSP vandaag On Tour bij vv S.S.W. Vandaag bezocht onze fractie voetbalvereniging S.S.W.S.S.W. is een amateur voetbalclub in de wijk Wielwijk. De club werd opgericht in 1919. Het eerste elftal speelt in de vierde klasse. Zij wonnen vandaag met 4-3 van vv SVS 65.⚽️✅️Trainer van dit elftal is Dennis van der Gijp die tevens een stichting heeft genaamd SPORTcode […]

<a href=/?p=3087>College, u loopt voor de muziek uit!</a>

College, u loopt voor de muziek uit!

De VSP vindt dat het Dordts college te ver voor de muziek uit loopt. In het AD-artikel van 16 oktober jl. geeft de wethouder financiën van Dordrecht aan dat Dordrecht voor één van de grootste financiële operaties staat in de historie van onze stad!In eerste instantie dacht onze fractievoorzitter Margret Stolk, dat het college eindelijk de Enecogelden van ongeveer 365 […]