VSP

Onze vragen over de toekomst openbaar primair onderwijs Dordrecht

Vandaag hebben we aan het college artikel vragen gesteld inzake toekomst openbaar primair onderwijs in Dordrecht

Ons bereiken berichten dat de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht (OPOD) intense gesprekken voert met Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (Skoba), een onderwijsorganisatie voor katholiek basisonderwijs en middelbaar onderwijs in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem over een verregaande samenwerking en mogelijke fusie tussen beide organisaties.

Toen aan het begin van deze eeuw fusiegesprekken plaatsvonden tussen de openbaar voortgezet onderwijsinstelling Stedelijk Dalton Lyceum en de Stichting Carmel als bestuurder van het katholieke Titus Brandsma College dreigde het openbaar voortgezet onderwijs in Dordrecht te verdwijnen en de mogelijke nieuwe fusieschool een algemeen bijzonder karakter te krijgen. Dat is uiteindelijk dankzij onder meer de inzet van de GMR van het SDL niet gebeurd en bleef openbaar voortgezet onderwijs voor onze stad behouden.

De VSP is van mening dat er in Dordrecht naar denominatie altijd een openbare school in alle onderwijssoorten beschikbaar moet zijn. In de wetenschap dat de gemeenteraad van Dordrecht een wettelijke toezichtstaak op het openbaar onderwijs heeft en OPOD één van de drie schoolbesturen is die vallen onder dit toezicht, heeft de VSP de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht:

  1. Is het college op de hoogte van de genoemde besprekingen tussen OPOD en Skoba?
  2. Kent het college de reden(en) van deze samenwerkings-/fusiegesprekken?
  3. Welke rol speelt de gemeente Dordrecht bij een mogelijke samenwerking/fusie tussen OPOD en Skoba?
  4. Welke garanties zijn er dat een mogelijke samenwerking dan wel fusie tussen OPOD en Skoba niet leidt tot het verdwijnen van openbaar primair onderwijs in Dordrecht?
  5. Waarom wordt er ter bescherming van het openbaar onderwijs in Dordrecht, indien voor OPOD-samenwerking dan wel fusie met andere instellingen om moverende redenen noodzakelijk is, niet gekozen voor samenwerking dan wel fusie met één of beide andere openbaar onderwijsinstellingen in Dordrecht?
  6. Welke garanties op gebied van werkgelegenheid, rechtspositie, mobiliteit heeft het personeel van OPOD bij een eventuele samenwerking dan wel fusie met Skoba?
  7. In hoeverre kan personeel van OPOD bij een samenwerking dan wel fusie tussen OPOD en Skoba gedwongen worden op een katholieke school te worden geplaatst dan wel van Dordrecht naar een school in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht of Gorinchem?
  8. Hoe ziet het college de wettelijke toezichtstaak van de gemeenteraad op het openbaar onderwijs bij en na de eventuele samenwerking dan wel fusie van OPOD met Skoba?

We zien uw antwoorden met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk,
VSP Dordrecht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *