VSP

Wij stellen schriftelijke vragen over verhuizing ‘De Vrije Tuinder’

Dordrecht, 21 oktober 2022

Geacht college,

De volkstuinvereniging De Vrije Tuinder zijn zich aan het voorbereiden op een naderende verhuizing. Deze verhuizing hangt al ruim tien jaar in de lucht.
De VSP heeft begrepen dat het bestuur van de Vrije Tuinder al sinds eind mei van dit jaar bezig is met de gemeente om een extra financiering rond te krijgen.
Zij gaan verhuizen van de Reeweg-Zuid naar een terrein aan de Zuidendijk, achter Sportpark Schenkeldijk.
Het terrein aan de Reeweg-Zuid moet begin november leeg zijn.
Echter door een mogelijke vormfout is de aanvraag nog niet door het college heen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen;

Klopt het dat er hier sprake is van een vormfout? Zo ja, wat gaat het college daar op zeer korte termijn aan doen?
Is het college bereid om de aanvraag van de Vrij Tuinder met voorrang te behandelen zodat zij de aannemer uitsluitsel kunnen geven om per 1 april 2023 met de bouw van het clubhuis te starten.
Het betekent vooral bij geen voorrang van behandeling voor extra financiering de Vrije Tuinder de vertrekdatum van huidig gebouw niet gaat halen. Zij kunnen dan nergens anders heen en zijn zij genoodzaakt om op de huidige locatie te blijven zitten.
Het uitstel van de oorspronkelijke plannen (ca 1 ½ jaar) hebben er echter toe geleid dat er met de huidige inflatie met gestegen grondstof- en brandstofprijzen het daarvoor gereserveerde bedrag niet meer past. Zij komen dus tekort om gemaakte plannen te realiseren.
Is het college bereid, indien nodig een renteloze lening te verstrekken en/of een extra subsidie te verstrekken.

André de Vries
Commissielid VSP
Thymen Stolk Fotografie