VSP

College, u loopt voor de muziek uit!

De VSP vindt dat het Dordts college te ver voor de muziek uit loopt.

In het AD-artikel van 16 oktober jl. geeft de wethouder financiën van Dordrecht aan dat Dordrecht voor één van de grootste financiële operaties staat in de historie van onze stad!
In eerste instantie dacht onze fractievoorzitter Margret Stolk, dat het college eindelijk de Enecogelden van ongeveer 365 miljoen op een juiste wijze zouden gaan aanwenden, namelijk voor het welzijn van de Dordtenaren zelf.
Helaas bleek uit de woorden van Peter Heijkoop dat er bezuinigd moet gaan worden en dat álle inwoners van Dordrecht hier financiële pijn door gaan voelen.
Dordrecht is weliswaar één van de rijkste gemeentes in Nederland, maar het vooruitzicht is dat de rijksbijdrage aan gemeenten in de komende jaren zal gaan dalen en dat er “heel” veel achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd aan scholen, kade muren, sportboulevard en culturele gebouwen.
Het spaarpotje van 365 miljoen euro staat grotendeels nog wel op de bank, maar dat hebben we nodig om onze rechtse ambities te verwezenlijken. Een XXL-park door Dordrecht, dat groter is dan het park in New York, 10.000 hoofdzakelijk dure woningen voor financieel draagkrachtige inwoners van buiten Dordrecht en we willen naar 140.000 inwoners om ???? wat voor reden dan ook.
Bij het bezig zijn met al deze prachtige luchtkastelen heeft het college kennelijk even over het hoofd gezien dat er ook nog heel veel achterstallig onderhoud is in Dordrecht voor de Dordtenaren.
De VSP begrijpt niet dat het huidige college nu niet eindelijk eens met een realistische blik de “tering naar de nering gaat zetten”.
Het voorbeeld van Heijkoop dat als je salaris daalt je ook de uitgaven moet gaan aanpassen klopt. Maar als je ook een paar honderd miljoen euro op de spaarrekening hebt staan kan je er ook voor kiezen dat spaargeld gedeeltelijk te laten renderen, zodat het uitgaven patroon vrijwel gelijk kan blijven.
De rijksbijdragen zal in de toekomst gaan dalen in welke mate is nog niet duidelijk. De kans dat er een meer links-midden kabinet komt is zeker niet uitgesloten. Daarbij komt dat de regering in Den Haag woningbouw wil gaan stimuleren buiten de randstad. Dat maakt de gewenste groei van 10.000 woningen en 140.000 inwoners in Dordrecht hoogst waarschijnlijk minder aannemelijk, zo niet onmogelijk.
Volgens ons loopt Peter Heijkoop ver voor de muziek uit als een verloren tamboer-maitre, waarbij het muziekkorps al lang linksaf is geslagen.
Het advies van de VSP aan het huidige college is: Wend een deel van de Enecogelden aan voor isolatie van woningen in Dordrecht en voor achterstallig onderhoud. Bouw sociale- en betaalbare woningen en maak de grondprijs voor woningbouw goedkoper, zodat de wachttijd van 7 jaar op een woning voor 15.000 Dordtse woningzoekende inwoners wordt opgelost.
Met een realistische blik de juiste maatregelen nemen voor de toekomst en geen onnodige bezuinigen.
Foto Wim van der Pol