VSP

Speeltuin Zeehavenkwartier zit in zak en as

Geacht college

Vandaag is de VSP op bezoek geweest bij speeltuin vereniging Zeehavenkwartier naar aanleiding van een melding.
Wij kregen verontruste berichten, dat het zwembad de komende dagen/weken niet bruikbaar is.
In het zwembad is zwart stof ingewaaid waarschijnlijk vanuit het naastgelegen havengebied.
De komende dagen wordt het enorm warm en kan het zwembad voor de wijk niet gebruikt worden. Uiteraard is dit zeer teleurstellend voor mensen die hier gebruik van willen maken. Aan de overkant van de snelweg ligt een opslagterrein van het havenbedrijf. Daar liggen op wisselde tijden bergen met grondstoffen of afval?
Bijgaande foto’s laten zien hoeveel het er zijn. In het gesprek met de speeltuin kwam naar voren dat ze een tijdje geleden ook al eens een soort rose stof hadden in het zwembad.

De VSP maakt zich zorgen over het stof wat nu in het zwembad lig en de omgeving. (zie foto’s)

De VSP heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bereid z.s.m. onderzoek te doen naar deze stof en ons hierover te informeren?
  2. Zo ja, kunt u dan aangeven of deze stoffen schadelijk zijn voor mens en milieu?
  3. De stoffen die opgeslagen zijn bij het Havenbedrijf, is daar een vergunning voor gegeven?
  4. Zo ja, mag dit dan onafgedekt blijven liggen?
  5. Hoe gevaarlijk is het voor kinderen die in de speeltuin spelen en zwemmen als zij met deze stoffen in aanraking komen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Leo Stolk en Margret Stolk
VSP Dordrecht