VSP

Het Drechtsteden debacle, ”klein Europa aan de Maas”

 

De VSP had plaatsvervangende schaamte na de emotionele Drechtraad op 1 oktober 2019 over de immorele- en a-sociale maatregelen die het Drechtstedenbestuur voorstelt om behoeftige mensen en minima gezinnen in de Drechtsteden in 2020 te korten op hun huidige voorzieningen.Het Drechtstedenbestuur wil 20% bezuinigen op de bijdrage aan zorgverzekeringen van de minima, eigen bijdrage verhogen voor mensen met een dagbesteding, participatieplekken stopzetten voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden en de Drechthopper tarieven verhogen voor het vervoer van gehandicapten. Een bezuiniging van 3,6 miljoen euro, en dit terwijl op Prinsjesdag werd aangekondigd dat iedereen er in Nederland procenten op vooruit zou gaan!De VSP heeft tegengestemd, maar helaas gaan de voorgestelde bezuinigingen, met enig uitstel in tijd, uiteindelijk gewoon door.Hoe komt het dan dat de Drechtsteden moeten gaan bezuinigen op de minima in hun gemeenten? Dat komt omdat er enkele gemeenten zijn die hun eigen gemeentebegroting niet sluitend kunnen krijgen als zij een donatie moeten doen aan het Drechtstedenfonds. Door de donatie van de Drechtsteden met 5 miljoen euro te verminderen in 2020 krijgen deze noodlijdende gemeenten hun budget wel sluitend.De gemeente Dordrecht kan zonder meer aan haar Drechtsteden verplichtingen voldoen, maar moet op basis van afspraken met de overige Drechtsteden ook gaan korten op de sociale minima, omdat er minder in het Drechtstedenfonds wordt gestort.De VSP is niet akkoord gegaan met deze bezuinigingen. Omdat het onnodig en onverkoopbaar is naar de inwoners van Dordrecht. Omdat er Drechtsteden zijn die hun begroting niet op orde hebben, moet er in Dordrecht gekort gaan worden op de minima? Sommige landelijk opererende partijen willen deze bezuinigingen wel doorvoeren om hun collega’s in de Drechtstedencolleges te helpen, maar dat gaat wel ten koste van Dordtenaren met een kleine beurs. En dat alles beslist vanuit een informeel Drechtstedenoverleg dat geen staatsrechtelijke basis kent!Ook ziet de VSP de samenwerking in de Drechtsteden moeizaam verlopen en de tegenstellingen tussen de gemeenten toenemen. Wellicht een mooi moment om de samenwerking te herijken en de structuur van de samenwerking aan te passen aan de nieuw ontstane werkelijkheid.De Drechtraad heeft ook te weinig zicht op alle financiële stromen van deze samenwerking, zowel tussen de gemeenten als van de Sociale Dienst Drechtsteden. En dit terwijl de raad hier wel voor verantwoordelijk is.Kortom de VSP wil deze bezuinigingen van tafel en zal er alles aan doen om deze onzin te stoppen.Margret StolkOutlook voor Android downloaden