Gemeenteraad 2022

Vragen voor de stem/kieswijzer

Wij geven vanuit de VSP een toelichting op de stellingen die eraan komen.
Deze staan niet expliciet vermeld in ons verkiezingsprogramma 2022 maar wij willen onze kiezers wel laten weten hoe wij hierin staan.

In Dordrecht moeten wolkenkrabbers komen
Daar zijn we het niet mee eens omdat het nu nog niet past in de structuurvisie. De vraag ligt op dit moment ook nog niet op tafel. Wij vinden het belangrijk om hierover bijvoorbeeld een referenda te houden en om te kijken hoe de inwoners hier tegenaan kijken.
Wij staan hier dus neutraal in.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten
De VSP vindt niet dat daar de lokale belastingen voor verhoogd mogen worden maar dat het geld op de komende begrotingen anders verdeeld moeten worden.

De inkomensgrens voor de gratis Dordtpas moet omhoog zodat meer gezinnen er gebruik van kunnen maken
Wij staan daar neutraal in omdat wij de vinden dat een Dordtpas ook stigmatiserend kan werken. Wij willen echter de uitkomst afwachten van het evaluatierapport over de Dordtpas en zullen dan een beslissing nemen.

In Dordrecht mag een asielzoekerscentrum komen 
Wij staan daarin neutraal. Zodra dit aan de orde is zullen wij dit beoordelen.

Om geluidsoverlast tegen te gaan moet de gemeente zich inzetten om de snelheid op de N3 te beperken tot 80km/u
Volgens VSP ligt deze taak bij de provincie en niet de gemeente 

Om de ambtelijke organisatie een afspiegeling van de samenleving te maken moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties
De VSP vindt dat de beste man of vrouw op de juiste plek moet komen.