Goof Peters

Mijn naam is Goof Peters en 63 jaar. Ik ben al 42 jaar getrouwd met Anja Faasse we hebben een zoon en een dochter en vier hele lieve kleindochters.

Ik ben bijna 39 jaar werkzaam bij STEDIN en zijn rechtsvoorgangers. Binnen STEDIN heb ik diverse functies bekleed zoals op de tekenkamer, werkvoorbereider bij de openbare verlichting en als laatst operationeel wagenparkbeheerder. Binnen STEDIN heb ik enkele jaren in de onderdeel commissie (OC) gezeten.

Daarnaast  ben ik 13 jaar voorzitter geweest bij de voetbalvereniging OMC. Welke helaas niet meer bestaat door een falende gemeente en het huidige B&W in Dordrecht.

Hobby’s zijn alles op gebied van sport bekijken, kleinkinderen, filmpje kijken en genieten (meestal op de scooter) van onze mooie stad.

Waarom aansluiten bij de VSP?

Ten 1e spreek de ambitie van de partij me enorm aan. Ook als ik zie hoe onze partijgenoten zich inzetten op allerlei gebied binnen onze partij met beperkte middelen vind ik dat geweldig. Uiteindelijk zijn we allemaal Dordtenaren en wonen in een geweldige mooie stad. Voor al deze Dordtenaren jong en oud wil ik me inzetten.

Onze stad vergrijsd en 35% van onze inwoners hebben de respectabele leeftijd van 55+ bereikt. Binnen deze groep zijn er ongetwijfeld mensen die niet gehoord worden door wat voor reden dan ook. Hier wil ik me voor inzetten maar verlies ook de belangen van onze jeugd niet uit het oog.

 • Betaalbare woningen zodat onze kinderen in hun eigen stad kunnen blijven wonen.
 • Voldoende woningen en betaalbaar voor iedere Dordtenaar
 • Betere voorzieningen voor onze senioren in Dordt zoals ouderensoos in de wijken
 • Eenzaamheid van onze senioren voorkomen
 • Geen bezuinigingen op de zorg en de mantelzorg.
 • Gratis of betaalbaar openbaar vervoer met voldoende haltes
 • Armoede voorkomen
 • Betaalbare en betere nutsvoorzieningen
 • Je eigen veilig voelen in je eigen stad.
 • Voorzieningen voor onze jeugd zoals buurthuizen
 • Voor de breedte sport het upgrade van onze sportparken en deze openstellen voor jeugd
 • Sportcomplexen de mogelijkheid geven voor buitenschoolse kinderopvang
 • Financiële meevallers terug laten vloeien in projecten die iedere Dordtenaar aanspreek
 • Leegstand van de winkelpanden in onze stad voorkomen

We hebben binnen de partij op allerlei gebieden hele deskundige mensen. Ook kunt u in de wijken terecht bij onze klankbordgroepen waar u een luisterend oor vind.

Met vriendelijke groet,

Goof Peters