Wim van Heck

Dordtenaar en sinds 2017 vrijwilliger in de zorg.

Waarom de VSP? Ik ben als vrijwilliger in de zorg betrokken geraakt bij de zorg voor demente ouderen. Dat wij met zijn allen ons best moeten doen voor het welzijn van de ouderen, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Onder ouderenzorg versta ik niet alleen medische zorg, maar ook zorgdragen voor een veilige samenleving voor ouderen, zoals voorlichting over criminele activiteiten, babbeltrucs, oudermishandeling, preventie, e.d.  Ook voorlichting over de mogelijkheden voor WMO aanvragen. (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Maar ook de belangen van de jeugd gaan mij aan het hart. Ik vind het belangrijk dat de jongeren zich veilig voelen in Dordrecht en dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, zich te vermaken zowel in sport als andere activiteiten.Er moeten goede mogelijkheden op de woningmarkt zijn en goede opvang voor jongeren die op straat leven.

Dit zijn een aantal punten waar ik voor sta en waarom ik mij thuis voel bij de VSP.Daarbij moet er meer aandacht komen voor armoedebestrijding van zowel jong als oud.