Jaap van Asch

Samen Wonen, Samen Leven en Samen Oud worden, dat zijn mijn persoonlijke drijfveren. Deze zie ik momenteel enorm onder druk staan.

Ik ben lid geworden van de Verenigde Senioren Partij en door hun bestuur geplaatst op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2022.De VSP staat voor het besturen met een daadkrachtig en humaan beleid voor alle Dordtenaren. De opvattingen over burgerinitiatieven en burgerparticipatie spreken mij enorm aan.Ik wil mij actief in zetten bij de bestrijding van de eenzaamheid van onze senioren, de (thuis) zorg voor alle kwetsbare groepen in onze samenleving en het realiseren van voldoende en goede welzijnsvoorzieningen.Niet aan de kant blijven staan, maar werken aan oplossingen voor het tekort aan woningen voor onze “startende” generatie, de armoedebestrijding en het verhogen van de veiligheid in huis en op straat.

Het ontwerpen van een duurzaam en modern programma voor alle sporters in onze mooie stad.Daarom wil ik de VSP steunen bij de realisatie van een gezonde samenleving in Dordrecht.