© 2017  LAstart

Mijn naam is Ton Sörensen, 64 jaar en werkzaam als adviseur werk basis dienstverlening bij het UWV WERKbedrijf.

Daarnaast ben ik, sinds 1984, algemeen bestuurslid bij: D.K.S. “De Merwekrabbers” en bestuurslid bij de Nederlandse RollerBond. Actief scheidsrechter, Duitse Bundesliga Rolhockey en Nederlandse Competitie en zelf actief bij de veteranen als rolhockey-keeper.

Ik wil me de komende raadsperiode inzetten voor iedere Dordtenaar en de senioren in het bijzonder. 

Senior worden we namelijk allemaal. Het is belangrijk om in de eigen woonomgeving oud te kunnen worden. De items van vrij openbaar vervoer voor ouderen, veiligheid en betaalbare zorg indien nodig, ontspanning, sportactiviteiten en vertier in de zorgcentra zijn wat mijn persoonlijke speerpunten.

 

Verder vind ik het zeer belangrijk dat digibeten (niet-computervaardigen) hulp krijgen waar nodig. Mijn speerpunten zijn: Het tegengaan van vereenzaming en het onder ogen zien van de verpaupering van ouderen.