© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Schriftelijke Art. 40 vragen Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

12-Apr-2019

 

 

Schriftelijke vragen ex. Artikel 40 RvO

 

Onderwerp: Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

 

Op 11 april jl. hebben wij een bezoek gebracht aan Sportpark Krommedijk en hebben wij gesproken met de voorzitter van de sportclubs D.F.C, R.C.D en The Hawks. Dit in het kader van het door het college geïnitieerde proces, herontwikkeling Sportpark Krommedijk. In dat gesprek viel ons op dat er vanuit de clubs veel sympathie is voor de BVO FC Dordrecht ook onze fracties vinden betaald voetbal een toegevoegde waarde voor onze mooie stad. In het gesprek spraken de voorzitters echter ook hun onvrede en zorg uit niet alleen over de inhoudelijke lijn, maar ook over de communicatie en het proces dat wordt doorlopen. Gezien het gestuntel met ‘De Paraplu’ c.q. de ontwikkeling van Sportcampus Schenkeldijk en de onrust die dat bij de direct betrokken verenigingen en in de Dordtse sportwereld heeft veroorzaakt, stellen wij u nu deze artikel 40 vragen.

 

Inhoudelijk ontwikkeling rondom Sportpark Krommedijk

Van de betreffende clubs hebben wij begrepen dat u hen al diverse varianten van een plan van aanpak rondom de herontwikkeling van Sportpark Krommedijk heeft aangeboden: 

 • Binnen welke (financiële) kaders van de raad heeft u deze plannen van aanpak opgesteld? Binnen welke kaders acteert u bij het opstellen van deze plannen?

 • Klopt het dat u daarbij alleen al in het afgelopen jaar, diverse keren van richting bent veranderd? Overigens zonder daarover met de gemeenteraad een ‘kaderstellend’ debat te voeren? Kunt u ons dit proces, de verschillende varianten en uw beweegredenen schetsen? 

 • Kunt u ons alle plannen van aanpak ter beschikking stellen die u al heeft opgesteld met betrekking tot sportpark Krommedijk? 

 • Is er al een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd? En zo ja, kunt u ons dat ter beschikking stellen?

 • Is er al een masterplan ontwikkeld? En zo ja, kunt u ons dat ter beschikking stellen? 

 

Financiële haalbaarheid

Wij maken onze grote zorgen over de (financiële) haalbaarheid van uw plannen. Daarom onderstaande vragen: 

 • Binnen welke financiële kaders acteert u in dit proces? 

 • Kunt u ons schetsen hoe u de financiële haalbaarheid van uw plan denkt te kunnen waarborgen? 

 • Op 20 februari heeft u in AD de Dordtenaar aangekondigd dat een projectgroep gevormd is die de haalbaarheid van uw plannen gaat toetsen. Is deze projectgroep al tot een conclusie gekomen? Kunt u deze conclusie en gegevens waarop deze conclusie is gebaseerd ter beschikking stellen? 

 • Klopt het dat Maatschappelijk financieren een ‘zware’ gemeentelijke garantstellingen onderdeel uitmaken van deze constructie? Lijkt het u niet raadzaam om hierover voordat u aan de slag gaat met de planvorming een debat met de gemeenteraad te voeren? 

 • Heeft u al zicht op de omvang van de financiering die nodig is om uw plannen te realiseren? 

 • Waarom huurt u zoveel externe, zogenaamde expertise, in op ad interim basis, die o.i. ook en beter op lokale basis om niet kan worden ingehuurd, door mensen die geen gebrek hebben aan kennis en het beste voor hebben met onze stad. 

 • Verbazingwekkend is het feit, dat er nu wel heel snel tot besluitvorming gekomen moet worden, gezien de geschetste planning, maar zorgvuldigheid lijkt meer op zijn plaats.

 • Een ander wezenlijk belang is de financiële situatie van FC Dordrecht, niet geheel onbelangrijk in het eventuele kader van garantiestelling door de gemeente.

 

 

Communicatie en proces

Wij merken dat er in de Dordtse sportwereld op het moment veel onrust is. Uw planvorming zorgt ook op Sportpark Krommedijk voor grote onrust. Wij vrezen ervoor dat u bij FC Dordrecht, D.F.C, R.C.D en The Hawks opnieuw verwachtingen wekt die u niet kunt realiseren en dat gaat ten koste van de leden, de sporters en supporters. 

 • Klopt het dat u op 7 december samen met FC Dordrecht de intentie hebt uitgesproken om het stadion te vernieuwen en daarbij plaats in te ruimen voor andere sportparkbewoners (breedtesport)? 

 • Klopt het dat u de betreffende verenigingen hierbij hebt ‘ingetekend’ of naar hen hebt uitgesproken dat zij gevestigd zouden worden in ‘de plint’ van het FC Dordrecht stadion? 

 • Bent u zich ervan bewust dat deze variant in geen enkele vorm op ook maar enig draagvlak van de betreffende verenigingen kan rekenen? De verenigingen hebben dit ook herhaaldelijk bij uw college aangegeven. 

 • Toch spreekt u op diverse momenten van ‘breed draagvlak’ bent u zich ervan bewust dat u nog voor u goed en wel gestart bent, alle geloofwaardigheid en vertrouwen bij de sportverenigingen al bent verloren?

 • Waarom start u deze ontwikkeling terwijl u weet dat er geen draagvlak voor is? Zowel D.F.C, R.C.D als The Hawks zijn tevreden met hun huidige accommodatie en trots op Sportpark Krommedijk. 

 • We hebben begrepen dat in opdracht van wethouder Stam door de Sportraad gesprekken met de sportclubs op sportpark Krommedijk zijn gevoerd met als doelstelling te onderzoeken of er voldoende draagvlak is bij alle betrokken partijen om een gezamenlijke behuizing te delen en tot een gezamenlijke verdeling van wedstrijdvelden, trainingsvelden en parkeerruimte te komen. De Sportraad heeft op 31 januari 2019 een rapport aan wethouder Stam uitgebracht? Kunt u uitkomst van dit onderzoek met ons delen verwoord in het rapport d.d. 31 januari 2019 en wat doet u of heeft u al gedaan met de geadviseerde maatregelen uit dit rapport? 

 

 • Om een breed draagvlak te creëren zijn niet alleen de bewoners van het sportpark belanghebbend, maar ook de bewoners van het Land van Valk 

( Krommedijk ) en de Reeweg-Oost van belang. Is hiermee contact geweest?

 

Wij zien u antwoorden met belangstelling tegemoet.

 

 

 

 

  Fractie VSP                         Fractie D66

  Margret Stolk                      Kevin Noels.

 

 

 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
 • Facebook
 • Twitter