© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Woordvoering Gemeenteraad mbt sportcampus Schenkeldijk

28-Mar-2019

Thans ligt voor het plan Sportcampus Schenkeldijk. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met scenario 5 en dit verder te mogen uitwerken.
Sport is leuk, heel veel mensen beleven daar veel plezier aan. Heel veel vrijwilligers steken daar onbetaald veel tijd in. Maar de wijze waarop de diverse colleges in het verleden zijn omgegaan met de sportverenigingen heeft het plezier, zeker bij de bestuurders van deze verenigingen, doen omslaan in een tranendal! Ook het huidige college zet deze trend door. Hoewel in het coalitieakkoord ferme en positieve taal wordt gebruikt, blijkt dit niet uit de voorstellen die het college op tafel legt.
Voorzitter ik citeer een stukje uit het coalitieakkoord;
We vinden het dan ook van belang te investeren in het verenigingsleven en in het breder gebruik en de (her)inrichting van
de vier grote, bestaande stadssportparken.
Uitgangspunt is om verenigingen meer de samenwerking op te laten zoeken: een
koepelvereniging waarin diverse sporten zijn gebundeld heeft meer overlevingskansen
en meer kansen om voldoende vrijwilligers en goede bestuurders aan te trekken.
Bovendien drukken samenwerking
en gemeenschappelijk gebruik van
accommodaties de kosten van exploitatie, beheer en onderhoud.
Wij betrekken nadrukkelijk de verenigingen bij deze grote beweging naar robuuste,
zelfstandige koepelverenigingen, sluiten snel aan op verenigingen die zélf ook snel willen schakelen en voeren stevige regie om voortgang te boeken.
Mooie woorden maar weinig daden en let met name op de woorden investeren, betrekken en snel. Niets van dit alles is gerealiseerd. VVV Dubbeldam is al van 2001 bezig om met de diverse colleges tot overeenstemming te komen. TTVD en Movado zijn al 5 jaar bezig om consensus te krijgen.
Waarom is de intentieverklaring van eind 2018, de Paraplu, op eens ingetrokken? Wethouder Stam was al onderweg om de intentieverklaring te ondertekenen en werd teruggeroepen. Door wie, en waarom? En het was zeker niet BVD die de intentieverklaring heeft ingetrokken. Maar welke partij dan wel?
Probleem is dat dit college wel heel stoer doet met bevorderen van sport, maar dat het vrij spelen van bouwgrond van de locaties waarop deze sportvereniging thans zitten voor hen nog veel belangrijker is. Een beetje louche en een beetje onbetrouwbaar is dat wel.
Indien het collage haar scenario 5 onveranderd gaat door ontwikkelen, dan zullen de betreffende sportverenigingen afhaken en dat na jaren onderhandelen. Een beter voorbeeld van bestuurlijk onvermogen is er in de historie van bestuurlijk Dordrecht niet te vinden.
Ook laten de ambtenaren van de gemeente weten dat de betreffende sportvereniging niet in staat zullen zijn hun leningen terug te kunnen betalen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit college verenigingen, die op verzoek van datzelfde college meewerken om hun sportverenigingen te verplaatsen, de financiële afgrond in worden geduwd. Ook een vereniging kan failliet gaan.
In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk vinden we geen kosten voor de sloop van sportpark Corridor terug. Hoe rijmt dit met het wel opvoeren van sloopkosten sportpark Patersweg (pt.2) en sloop huisvesting Schenkeldijk (pt.7)? Kan wethouder Burggraaf hier misschien een antwoord opgeven?
En dan staat in het Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk dat er op diverse punten gesproken wordt over mogelijke risico’s bij de investeringen, de dekking en de exploitatie. Is er een voorlopige risico-analyse gemaakt en zo ja, kunt u deze met ons delen?
Het college heeft naar de stellige overtuiging van de VSP nog 1 kans om haar plannen te realiseren. Namelijk om haar scenario 5 uit te breiden met het amendement van D66 en VSP.
Uitgangspunt daarvan is dat de exploitatie van de verenigingen niet met hogere kosten belast mogen worden vanuit dit project. Zelfs niet als de Gemeente het budget van dit plan zou moeten verhogen. De VSP is echter niet voor een openeinderegeling qua investeringen en wil daar ook een begrenzing aan geven. Voor 8 miljoen moet scenario 5 inclusief de door D66 en VSP gevraagde aanpassingen in haar amendement te realiseren zijn.
Toekomstige inkomsten uit bijvoorbeeld het grondbedrijf zouden toereikend kunnen zijn om deze budgetoverschrijding te kunnen dekken. Per slot van rekening doen wij dit voor onze burgers en moeten wij niet denken in verlies of winst, maar in toegevoegde waarde voor de inwoners van Dordrecht.
De VSP heeft dit project van het college “met plaats vervangende schaamte” gevolgd. Een beter bewijs van bestuurlijk onvermogen is er niet. En de VSP vreest uit contacten met burgers dat de betrouwbaarheid van dit college alleen maar verder onderdruk komt.

Tot slot de VSP zal er alles aan doen om dit project op een eerlijke- en succesvolle wijze afteronden. De VSP wil het zittende college nog meegeven, dat zij er zijn voor de burgers van Dordrecht en de burgers er niet zijn voor het college. Laat dat ook het uitgangspunt zijn bij de verdere uitwerking van dit plan.
 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter