© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Aanvullende vragen mbt Sportcampus Schenkeldijk

28-Mar-2019

Dordrecht d.d. 28 maart 2019Aanvullende artikel 40 vragen inzake het dossier Schenkeldijk.

Geacht college,

In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk zoals gevoegd bij de stukken van de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 gaat het college uit van een dekking vanuit het budget toekomstvisie Sportparken van 5,5 miljoen euro.

In de begroting van 2017 heeft de gemeenteraad een budget van 5,5 miljoen gereserveerd voor de benodigde investeringen en kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van fase 1 van de Toekomstvisie Sportparken met de verplaatsingen van verenigingen, aanpassing op de (sport) infrastructuur en realisatie van nieuwe samenwerkingen. Fase 1 besloeg de verhuizing van sportverenigingen van sportpark Corridor (OMC) en sportpark Patersweg (Movado) alsmede de herinrichting van sportpark Schenkeldijk.

Intussen heeft de verhuizing van OMC plaatsgehad en zijn de kosten daarvan verrekend uit het genoemde budget van 5,5 miljoen euro. Onder punt 1 zijn de kosten tijdelijke huisvesting + inhuizen vernieuwbouw stadion berekend op 870.000 euro.

1) Zijn in dit bedrag tevens de aanlegkosten van het nieuwe kunstgrasveld van OMC (FC Dordrecht amateurs) opgenomen?

2) Zo neen, uit welk budget zijn deze aanlegkosten dan wel betaald?

3) Kunt u een specificatie van het bedrag van 870.000 euro geven?

4) Wat zijn de argumenten om het aantal sportparken terug te brengen? Waarom wordt er van afgestapt dat er in iedere wijk ruimte moet zijn voor sport en spel?
In de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 sprak wethouder Stam over een gedetailleerde berekening van de investeringskosten door een extern bureau. Kan het college deze externe berekening ter beschikking van de gemeenteraad stellen?

We zijn met name benieuwd naar de gedetailleerde uitwerking van de investering in gebouw en/of hal (de Dijk) die binnen plan Paraplu zonder uitbreiding van sporthal De Dijk bijna 8 ton hoger is dan binnen scenario 5 met uitbreiding van sporthal De Dijk?

• In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk vinden we geen kosten voor de sloop van sportpark Corridor terug. Hoe rijmt dit met het wel opvoeren van sloopkosten sportpark Patersweg (pt.2) en sloop huisvesting Schenkeldijk (pt.7)?• Wat is er gedetailleerd opgenomen in de algemene kosten onder pt.8 in de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk?

Wethouder Stam sprak tijdens de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 over een sportparkenvisie met 3 à 4 sportparken, hetgeen eerder ook in de krantenpublicaties is opgetekend. (Coalitieakkoord)

1) Wat bedoelt de wethouder hiermee?

2) Verdwijnen op termijn ook sportparken als Vorrinklaan, Smitsweg, Zeehavenlaan en Gravensingel binnen de visie van het huidige college en waar huisvesten we dan clubs als Deetos/Snel, Wieldrecht, SSW, Sporting Delta en Tennisclub Dubbeldam?

3) In geval van reductie tot drie sportparken welke van de grote sportparken Krommedijk, Reeweg en Stadspolders gaat dan op termijn ook verdwijnen?

• In de stukken inzake het Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk wordt op diverse punten gesproken over mogelijke risico’s bij de investeringen, de dekking en de exploitatie. Is er een risicoanalyse gemaakt en zo ja, kunt u deze met ons delen
• In bijlage 3 bij het voorstel Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk beklaagt de Sportraad zich over het feit inhoudelijke reactie vanuit de gemeente op de adviezen uitblijft en dat de adviezen niet de beoogde plek in de besluitvorming krijgt. Verder uit de Sportraad op diverse punten kritiek op de voorstellen.

1) Wat vindt het college van de klacht van de Sportraad over het gebrek aan terugkoppeling?

2) Op welke argumenten heeft het college de adviezen van de Sportraad naast zich neergelegd?

3) Gezien de klachten van de Sportraad vindt het college nog wel dat er een functie is voor de Sportraad?

4) Is het college met ons van mening dat verenigingen die op verzoek van de gemeente meewerken aan een verhuizing, daar financieel en qua accommodatie niet op achteruit mogen gaan?

5) Welke consequenties zijn er voor verenigingen die niet willen meewerken aan de plannen en wensen van de gemeente, wat al voor minimaal twee verenigingen de realiteit lijkt te worden?Margret Stolk, VSP Kevin Noels, D66

Kitty Kruger, Groenlinks Ineke Jager, fractie Jager Renate de Feo, SP

Irene Koene, Gewoon Dordt Dan van Leeuwen, PVV Cor van Verk, PvdA
 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter