© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze woordvoering op het Deetmandossier

13-Mar-2019

We werken in de Drechtsteden al jaren samen met omliggende gemeentes. Sommige onderdelen gaan goed en andere minder goed.


De Dordtse gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan de commissie Deetman om te onderzoeken of de samenwerking binnen deze gemeentes voldoende resultaten heeft opgeleverd.

De grote vraag was hierin is het geen log bestuurlijk orgaan? Met andere woorden te veel bureaucratie en te weinig resultaten.

De commissie Deetman heeft inmiddels het onderzoek afgerond.

Uit dit onderzoek komt naar voren, dat de verschillen op deze punten een vertragende en soms zelfs verlammende heeft gehad

Dit is de tekst die hoort bij onze woordvoering op het Deetmandossier tijdens de commissievergadering van 12 maart 2019. 

Voorzitter,

Om de enorme potentie van de Drechtsteden maximaal te ontplooien en te benutten is uitteraard samenwerking gewenst en vereist.
Samenwerking is het eenvoudigst te realiseren als je participanten hebt van gelijke grote, politieke kleuring, cultuur en met dezelfde ambities.
Gebleken is, dat de verschillen op deze punten een vertragende en soms zelfs verlammende uitwerking hebben gehad binnen het huidige concept van de gemeenschappelijke regeling op het tijdspad waarbinnen het wenselijk is om de doelstellingen gezamenlijk te realiseren.
Dus, ons insziens niet uit onwil, maar simpelweg door de al eerder aangegeven verschillen tussen de samenwerkende partijen.
Dit is inmiddels een feit waar we de ogen niet voor kunnen en mogen sluiten en dat heeft de commissie Deetman ook onderkend, zij hebben gezocht naar de mogelijkheid van kleinere samenwerkingsverbanden om daadkrachtiger en slagvaardiger tot resultaten te komen zonder het belang van de gemeenschappelijke regeling te schaden of te verwaarlozen.
In de optiek van de VSP is de weg die de commissie Deetman ons voorstelt de oplossing om binnen het bestaande samenwerkingsverband wel te komen tot daadkracht nu en op termijn en opent dit construct de mogelijkheid om gezamenlijk met één of meerdere participanten vanuit lokaal genomen besluiten de verdere samenwerking binnen de Drechtsteden vlot te trekken en daadkrachtig gestalte te geven. Wij omarmen dan ook dit eindvoorstel van harte.

Jack Wisker
Namens de VSP 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter