© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Artikel 40 vragen Herstructurering Bilderbosgebied

9-Mar-2019

 

Geacht College,

Artikel 40-vragen

De Dordtse VVD, GroenLinks Dordrecht en VSP hebben veel waardering voor Dordtenaren die gevraagd en ongevraagd meedenken over hun eigen wijk of woonomgeving. Op 25 januari 2019 hebben verschillende fracties van de Dordtse gemeenteraad een brief mogen ontvangen van het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. Het Bewonersplatform heeft al meer dan 7 jaar intensief contact met verschillende gesprekspartners en is met hen een 54-puntenlijst overeengekomen om het gebied meer toegankelijk te maken voor de bewoners, o.a. door het hondenlosloopgebied te verbeteren, struinpaden aan te leggen en het ongeoorloofd fiets- en autoverkeer tegen te gaan. Naar aanleiding van deze brief willen wij u namens de fracties van Dordtse VVD, GroenLinks Dordrecht en VSP de volgende vragen voorleggen:


1.Bent u bekend met de afsprakenlijst met daarin 54 punten die samen met de gesprekpartners, zoals het Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en de gemeentelijke afdeling verkeer, opgesteld zijn ter afhandeling? Zo neen, waarom niet?

2.In de brief van het Bewonersplatform wordt gesteld dat er nog tien punten uit de lijst gerealiseerd dienen te worden. Kunt u dit bevestigen?
Zo ja, wat ligt volgens u ten grondslag aan het feit dat er nog afspraken opstaan met Stadsbeheer (nu CM Wijken)?
Zo neen, bent u van mening dat alle 54 punten inmiddels gerealiseerd zijn?

3.Bent u op dit moment in overleg met het Bewonersplatform? Zo ja, wanneer denkt u met een oplossing te komen om de opstaande afspraken na te komen? Zo neen, bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met het platform om de openstaande afspraken na te komen?

4.Hoe duidt u de verwijdering van een voorziening om fietsers uit het voetgangersgebied te weren eind november jl.? Bent u bekend met het verzoek van omwonenden om deze terug te plaatsen?
Zo ja, waarom is deze voorziening dan (conform de afsprakenlijst) niet teruggeplaatst?

5.Deelt u ons geloof in de kracht van alle Dordtenaren om iets voor elkaar te krijgen in zijn of haar leven en omgeving en dat de gemeente alles moet doen om daar -waar nodig- in te faciliteren?

6.Bent u daarom met ons van mening dat burgerinitiatief hoog op de agenda van de gemeente hoort te staan en dat de gemeente afspraken met Dordtenaren die een langlopende periode meedenken over hun wijk of woonomgeving na behoort te komen?

7.Hoe staat u tegenover het standpunt van het Bewonersplatform dat de gemeente afspraken niet nakomt en abrupt het contact heeft verbroken in het laatste stadium? Bent u met ons van mening dat dit een vertrouwensbreuk creëert tussen initiatiefrijke Dordtenaren en de gemeente?

8.Hoe denkt u dit vertrouwen de komende periode bij het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied te gaan herstellen en daarmee alles in het werk te stellen om alsnog de opstaande afspraken na te komen? Zo ja, kunt u ons aangeven op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


Met vriendelijk groet,


Margret Stolk
Leo Stolk
VSP Dordrecht

Harry Peters
Rolin den Heijer
Dordtse VVD

Ab de Buck
Kitty Kruger
GroenLinks Dordrecht


 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter