© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze inbreng over het Integraal Veiligheidsplan in de gemeenteraad van 19 februari 2019.

20-Feb-2019

 

We hebben allemaal kennis kunnen nemen van het Integraal Veiligheids Plan van de gemeente Dordrecht. Hierin benoemd u keurig alle aandachtspunten en somt u op wat u hiermee gaat doen.
Wat ons in hoge mate heeft verbaast is het feit, dat u in dit plan de grootste acute en actuele bedreiging voor de stad Dordrecht en haar inwoners niet of nauwelijks aandacht geeft. In het IVP voert u slechts een stukje ingezonden brief op van een terecht bezorgde inwoner die zich net als wij en vele andere inwoners grote zorgen maken over het aantal giftreinen dat dagelijks door de bebouwde kom van Dordrecht dendert. Zelf benoemt u in dit plan de gevaren niet en tevens geeft u op geen enkele wijze aan, hoe u nu en in de nabije toekomst de gevaren en de risico’s die dit transport dagelijks met zich meebrengt wilt reduceren.
Voorzitter we hebben het hier niet over een boemeltje met wat vervelende lading dat 1x per maand door Dordrecht hobbelt. We hebben het hier over 600 wagons per week met brandbare, giftige en hoog explosieve lading. We weten ook dat binnen nu en 4 jaar dit aantal zal verdubbelen naar 1200 wagons per week. In de commissie Bestuur en Middelen is recentelijk aan het college de vraag gesteld waarom deze ernstige situatie niet de aandacht krijgt die het verdient en het antwoord daarop was wat ons betreft verbijsterend. Het college wenste dit grote gevaar niet te openlijk te benoemen omdat het imagoschade zou zijn en er om die reden geen mensen zouden zijn die zich mogelijk in Dordrecht willen vestigen. Het belemmert dus de groei van het aantal inwoners, maar voorzitter besef u wel dat als het vandaag of morgen mis gaat op het spoor dan bent u in een klap meer inwoners kwijt dan u lief is. Wegkijken en de gevaren niet willen benoemen is geen politiek, maar dat is struisvogelpolitiek. Wij hier als gemeenteraad van Dordrecht zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze burgers, maar als dit college niet kan of niet wil aangeven hoe we dit veiligheidsrisico te lijf gaan, dan kunnen wij als gemeenteraad op dit punt onze verantwoordelijkheid niet nemen.
Voorzitter wat is de waarde van een Integraal Veiligheids Plan als de grootste bedreiging waar we dagelijks mee geconfronteerd worden hierin geen dominante plek en aandacht krijgt.
De Verenigde Senioren Partij vraagt zich oprecht af, of we met deze houding wel op het juiste spoor zitten.

En dan Voorzitter nog een ander aandachtspunt, in de commissie Bestuur en Midelen hebben we de afgelopen keer bezoek gehad van enkele leden van de Jeugdraad. Zij presenteerden de resultaten van een onderzoek gehouden onder een groot aantal jongeren, en ondanks dat hier geen sprake was van een representatief onderzoek onder de gehele Dordtse jeugd, gaven de uitkomsten ons inziens toch voldoende aanleiding tot een nadere evaluatie van de door hen geschetste angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid van onze jongeren in hun eigen wijk en stad. De vraag van de Verenigde Senioren Partij op dit punt is dan ook wat gaat het college doen met deze gevoelens van onveiligheid  die blijkens dit onderzoek leeft onder de Dordse jeugd?
Voorzitter als laatste aandachtspunt uiteraard in ons geval de veiligheidspositie van de ouderen, ouderenmishandeling, babbeltrucs en andere criminele activiteiten waaraan ouderen worden blootgesteld krijgen weinig tot geen ruimte in dit Integraal Veiligheidsplan en dat vinden wij voor zo'n groot aantal van onze inwoners aan de magere kant.

Jack Wisker 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter