© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze art. 40 vragen mbt Politiepost Krispijn

29-Jan-2019


Op 28  januari 2019 heeft onze fractie  artikel 40 vragen gesteld aan het college betreffende de Politiepost Krispijn.

Geacht college,
Er komen signalen bij ons binnen uit de wijk Krispijn, dat er zorgen zijn over de gebrekkige communicatie tussen de burger en politie.

De politiepost in Oud-Krispijn is het resultaat van acties van de bewonersorganisatie van Oud-Krispijn (OKBZ) naar aanleidingvan de hogere criminaliteit om de veiligheid en het gevoel van de wijkbewoners voldoende te waarborgen.
Als gevolg van het beleid van justitie, concentratie op kerntaken en terugbrengen van het aantal kleinere politieposten is de huidige bemensing van de politiepost geminimaliseerd en wordt deze politiepost volgens onze waarneming nog incidenteel gebruikt.
Voor het grootste deel van de tijd hangt er het bordje 'gesloten'.

1. Is het college van ervan op de hoogte dat, de huidige minimale bezetting van de post in strijd is met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt over het volledig open en in bedrijf houden van deze post? Het is u waarschijnlijk bekend dat, het volledig bureau er staat met meldkamer, cellencomplex, garages e.d. Het bureau heeft naar ons idee geen functie meer en staat leeg.
Kan het college aangeven wat de bestemming is voor dit bureau?
Permanente leegstand of herbestemming?

2. Bent u met ons eens dat deze wijk een veiligheidsrisicogebied is en daarom extra aandacht en inzet nodig heeft?

3. Klopt het dat de communicatie hierover met de bewoners en de organisatie zich heeft beperkt is tot een mededeling en NIET tot een overleg?

4. Is het college het met ons eens, dat de huidige minimale inzet en bereikbaarheid van de wijkagenten, één maal per twee weken spreekuur geen volwaardig alternatief vormt voor het waarborgen van het veiligheidsgevoel en de bereikbaarheid van de politie in een nog steeds kwetsbare wijk?

5. Wij maken ons zorgen, dat de feitelijke bereikbaarheid van de politie via internet voor bijvoorbeeld aangiftes bij grote groepen senioren/ouderen leidt tot problemen bij het doen van aangiftes en of meldingen en een gevoel van onveiligheid in de hand werkt. Deelt u deze menig en bent u bereidt hier iets aan te gaan doen?

6. Het is voor alle burgers in onze stad van vitaal belang, dat de veiligheid en gevoel van de burgers voldoende is gewaarborgd door de inzet en de bereikbaarheid van de politie. De burgemeester dient er in opdracht van de raad op toe te zien, dat deze voldoende wordt gewaarborgd en dat vooraf open en duidelijke communicatie plaats vindt met de burgers voordat er veranderingen worden doorgevoerd. Zeker met betrekking tot de inzet en vooral bereikbaarheid van de politie in onze stad en in het bijzonder Krispijn. Is het college bereidt hierover met de bewoners van Krispijn in gesprek te gaan en de ruis die er is ontstaan weer vlot te trekken met de bewoners en organisaties in de wijk?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jack Wisker en Margret Stolk namens de VSP 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter