© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Woordvoering over Amstelwijck in de gemeenteraad van 18 december 2018.

19-Dec-2018

 



De VSP heeft in de commissie fysiek al een bespiegeling gegeven over de plannen rond Amstelwijck.

Bij mijn voorbereiding op dit agenda punt vroeg ik mij af, wie hebben er op dit college gestemd? En is het College er nu voor haar burgers, of zijn de burgers er voor het College? Het antwoord op deze vragen zijn;
De huidige burgers van Dordrecht hebben op dit college gestemd en het college is er voor haar burgers, nl de huidige Dordtenaren!
Kijkt de VSP naar de plannen van het Amstelwijck dan gaat het vooral over het aantrekken van nieuwe bewoners naar Dordrecht en om de samenstelling van de huidige bewoners van Dordrecht uit te breiden naar een meer gefortuneerde nieuwe Dordtenaren. Dat deze veel te ambitieuze plannen van het college ten koste gaan van de huidige bewoners van Dordrecht lijkt het college weinig te kunnen schelen. Ik heb gesproken met bewoners van het Dordtse Hout en wat mij opviel is, dat zij het meest kwaad zijn om dat het college geen enkel gevoel toont van wat zij haar burgers gaat aan doen. De bewoners van het Dordtse Hout krijgen 4 jaar lang bouwactiviteiten rondom hun wijk en dat op nog geen 100 meter afstand van de huidige bewoning. Daarnaast wordt ook vlak bij hun wijk de N3 aangepakt! De VSP heeft al gemeld, dat het om meer dan 15.000 heipalen gaat en dit in het noorden, westen, zuiden en oosten van de wijk. Uit de begroting van dit project blijkt dat alle leuke locaties, Smits ligt, Thialf en Goed Af, moeten verdwijnen omdat anders dit plan verliesgevend gaat worden voor de Gemeente Dordrecht.

De groeiagenda van het college is gebaseerd op (1) goed wonen (2) goed bereikbaar (3) goed werken. Alle drie zijn voor Amstelwijck niet waar. De geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt als last ervaren door de huidige bewoners van het Dordtsche Hout en het wordt voor de nieuwe bewoners alleen maar erger omdat zij dichter bij de A16, N3 en de trein gaan wonen. De bereikbaarheid lijkt goed (A16, N3), maar er staan s ‘Ochtens lange files richting Randstad en s avond richting Breda. Deze A16 locatie staat op de derde plaats van files in Nederland. Door deze files is de geluidsoverlast en de vervuiling erger dan de bewoners van het Dordtsche Hout hebben kunnen voorzien. ( Zie artikel in het AD !). En de werkgelegenheid neemt af omdat er bedrijven moeten wijken voor de bouw van woningen langs de A16. Dus alle 3 de uitgangspunten van de groeiagenda gaan niet op voor het plan Amstelwijck.

De financiële haalbaarheid is alleen te bereiken, indien de locaties van Smithzigt, Goed Af en Thialf bebouwt gaan worden. Maar dan nog is het positieve resultaat flinter dun, nl euro 2,9 miljoen. Bij 10% sociale huurbouw slaat het al om in verlies. De praktijk leert dat dergelijke grote projecten altijd uitlopen en tegenslagen kennen, dus de Ambitie van dit College gaat een aardige hap nemen uit de reserves van Dordrecht. Het is veel te krap begroot. Deze krappe begroting geeft ook geen enkele politieke partij, noch de burgers een kans om enige invloed te hebben op dit zwaar overdreven plan.

De VSP is tegen de huidige bouwplannen voor Amstelwijck. Er moeten veranderingen worden doorgevoerd die ruimte laten voor Smithzigt, Goed af en Thialf. Ook de Drechtstadsboer vinden wij een prima idee! Een nieuwe wijk Amstelwijck met deze voorzieningen lijkt de VSP een ideale woonwijk voor bestaande – en nieuwe Dordtenaren. Een wijk waar alle portemonnees kunnen wonen. De VSP gaan voor kwalitatieve goede woningen in nieuw bouw wijken, maar ook in bestaande wijken, zoals de Staart. Voor de VSP tellen niet de aantallen 4000 of 10.000 huizen, maar wat er echt nodig is voor de Dordtenaren!

Kortom, de VSP wijst het huidige plan Amstelwijck af! Dit plan moet terug naar de tekentafel! Wel wil de VSP meedenken hoe het anders en beter kan voor de huidige Dordtenaren. Ook wil de VSP voorkomen dat het college in conflict komt met de bewoners van het Dordtsche Hout. Deze in het college teleurgestelde burgers zullen alles in het werk stellen om de huidige plannen tegen te houden.
Zover moeten wij, het college en de gemeente raad het niet laten komen, dus “beter ten halve gekeerd, dan ten gehele gedwaald “

Laten wij het huidige plan aanpassen en luisteren naar onze burgers en er een Amstelwijck van ons allemaal van maken!

Margret Stolk 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter