© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Motie andere locatie daklozenopvang Leger Des Heils (niet aangenomen)

19-Dec-2018

Tot onze grote spijt heeft het college niet thuis gegeven voor het uitstellen van de verhuizing van het Leger des Heils.
Wij hebben als VSP grote bewondering voor het werk dat het Leger de Heils doet voor de mensen die bij hen in de opvang zitten.
Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting hebben al jaren last van de daar gevestigde nachtopvang.
Er lopen vele klanten met grote problemen rond in de omgeving van het Leger des Heils.
Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting ervaren hierdoor al jaren grote overlast.
De veelal oudere bewoners van de Wilhelminastichting voelen zich niet meer veilig in hun wijk.
Ook vragen wij ons af of de problematiek die klanten van het Leger des Heils hebben ook de hulp krijgen die zij nodig hebben. Heeft het Leger des Heils voldoende kennis en professionals in huis die die deze klanten ook kunnen helpen en begeleiden? Dus is er voldoende expertise in huis? Het Leger des Heils is ten slotte geen GGZ-instelling. Laten wij er helder in zijn dat het geen verwijt is richting de cliënten van het Leger des Heils. Zoals wij diverse keren hebben aangegeven dat wij waardering voor het Leger Des Heils! En willen dit ook zeker niet stigmatiseren.
Wellicht heeft het leger des Heils ondersteuning nodig om niet alleen de opvang te regelen, maar ook deze mensen psychische te begeleiden? Misschien kan dit met de subsidie die het leger des heils krijgt van de Gemeente?.

Het traject waar dit College voor heeft gekozen om de Raad en de buurt, niet goed en te laat op de hoogte te hebben gesteld van de verhuizing vinden wij zeer teleurstellend.
Ondanks toezeggingen van de burgemeester blijven wij van mening dat niet alles op te lossen is met cameratoezicht. Handhaving daar verwachten wij dat dit onvoldoende zal zijn. Waar halen wij dit toezicht ineens allemaal vandaan? Er is al een te kort aan handhavers.
Zoals de heer Van Leeuwen net al aan gaf in zijn betoog zijn er toezeggingen en uitspraken van collegeleden gedaan.
De VSP heeft het gevoel dat dit college de verhuizing er gewoon heeft doorgedrukt. Zonder naar de argumenten te luisteren van de bewoners. Het college in een brief aan het … aangegeven de verhuizing van het Leger des Heils te steunen. Waarom heeft het college niet gestuurd op dit dossier? U weet dat dit dossier heel gevoelig ligt in de wijk?

Wij vinden dat de bewoners van het Kromhout/Kasper pad en de Wilhelminastichting recht hebben op de terugkeer van rust in hun wijk

Wij verzoeken het college te onderzoeken samen met het Leger des Heils of er mogelijk een anderen plekken voor de opvang zijn? Om een onderzoek te doen naar wat de beste locatie zou zijn voor de opvang van dakloze mensen in Dordrecht en dit te beargumenteren.
Wij dienen samen met de PVV een motie hierover in.
Er moet niet vandaag een oplossing komen voor de wijk maar gisteren!!
Helaas is deze motie verworpen!
Margret Stolk 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter