© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Motie Levensloopbestendige woningen

19-Dec-2018

Onze woordvoering op de visie woningbouwprogrammering in de gemeenteraad van 18 december 2018.

De visie beschreven in de nota “Voorstel woningbouwprogrammering “ geeft duidelijk de politieke kleur aan van dit college, onze arbeidersstad Dordrecht wordt omgevormd tot een Yuppen Gemeente waar eerder plaats is voor de vermogende burger, dan voor Jan Modaal. Voor sociale huur woningbouw en voor woningen met een redelijke markt/huurprijs wordt nog amper plaatsgemaakt in het toekomstige Dordrecht.
Het aantal sociale huurwoningen gaat in de komende jaren zelfs met 600 woningen dalen en dit alles om plaats te maken voor de overdreven bouwdrift van dit rechtse college. Kan het college ons de garantie geven dat er voor de 600 gesloopte huurwoningen ook 600 huurwoningen terugkomen.
Van de 10.000 te bouwen woningen in Dordrecht (tot 2032) zal 80% een verkoopwaarde kennen 300.000 tot 450.000 euro en meer. Deze overdreven aantallen woningen en woningprijzen passen niet in de visie van de VSP.
Wij willen het karakter van Dordrecht behouden, zoals het altijd is geweest, namelijk een stad van hardwerkende bewoners, die in Dordrecht kunnen wonen in kwalitatief goede woningen, tegen betaalbare prijzen. Er zijn en worden nu al voldoende dure woningen gebouwd de Hoven, Dordtse Hout, Stadswerven, Plantij 2 komt eraan, en zo nog een aantal duurdere woningen. Het is nu juist de tijd om verouderde wijken een opknapbeurt te geven, zoals dat ook is gebeurd in de Zeehavenbuurt en thans gebeurt in Wielwijk. In onze Visie zou nu de Staart aangepakt kunnen worden, maar ook een wijk als Sterrenburg kan wel wat opfrissing gebruiken. Ook woningen voor ouderen, minder valide mensen zou meer aandacht moeten krijgen, levensloopbestendige woningen, (Patiowoningen), want Dordrecht verouderd en hiervoor moeten voorzieningen worden getroffen, anders verhuizen kapitaalkrachtige ouderen naar locaties buiten Dordrecht die wel voorzieningen hebben getroffen voor deze ouderendoelgroep. Wij dienen dan ook een motie in om te kijken naar de behoefte van levensloopbestendige woningen in Dordrecht.

Het college laat een hoge ambitie zien ten aanzien van de aantallen te bouwen woningen, nl 10.000 in de komende jaren, waarvan er 4000 moeten worden gebouwd voor 2022. Er is voor 2200 woningen bekend waar die gaan komen, maar waar komen de overige 7.800 resterende woningen?. Verder verdichting van Dordrecht laat ons inziens niet toe, dat er nog 7.800 woningen worden ingepast. Maar waar komen deze woningen dan?. Mij besluipt de gedachte dat deze woningen dan toch in de groene polders van Dordrecht gebouwd gaan worden. Ik zou graag van BVD die net als de VSP tegen bebouwing in de polders is, de garantie krijgen dat dit niet nu, maar ook niet in de toekomst gaat gebeuren. En ook wil de VSP uitleg waar dat dan wel kan gaan gebeuren.

Als laatste is financiële kant van ongebreideld bouwen. De reserves van Dordrecht lopen in de komende jaren van 100 miljoen euro terug naar ongeveer 0 euro. Deze bouwambitie is daar tendele debet aan. Maar uit de eerste vingeroefening van de begroting van het plan Amstelwijck blijkt de begroting flinterdun. Een pover resultaat van euro 2,9 miljoen bij de bouw van 600 huizen. Zeer krap begroot en bij de minste wijziging of vertraging van het plan schiet dit project in het verlies.

Kortom, de VSP is tegen dit woningbouw programma. Het past niet bij Dordrecht, het kent teveel financiële risico’s en de plannen gaan jaren over de regeerperiode van het huidige college! Gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022 en de bouwplannen gaan tot en met 2032.
Wij dienen dan ook een motie in met de PVV en Fractie de Jager. Helaas is deze motie verworpen.
De motie levensloopbestendige woningen is met grote meerderheid aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter