© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Antwoorden op onze vragen verhuizing Leger des Heil

22-Nov-2018

 

Antwoorden op onze vragen die wij gesteld hebben aan het college inzake de aankomende verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout/Kasperspad.

Geachte mevrouw Stolk,

Bij brief van 29 oktober jl., bij ons binnengekomen op 30 oktober jl., heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie Verenigde Senioren Partij vragen gesteld inzake het Leger des Heils.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1. Had het in dit geval niet beter geweest om vanuit de Gemeente dit te communiceren met de bewoners?
Antwoord Het betreft een besluit van het Leger des Heils, dat wij steunen. De communicatie richting omwonenden is gezamenlijk met het Leger des Heils voorbereid en uitgevoerd.
Vraag 2. En heeft het College in dit soort zaken geen informatieplicht naar de Raad?
Antwoord Het college weegt bij ontwikkelingen en besluiten van partners in de stad altijd af of, hoe en op welk moment wij u informeren. We hebben hier de prioriteit gegeven aan een zorgvuldig communicatietraject richting omwonenden. Het voornemen was de raad gelijktijdig met de bewoners te informeren, dit is per abuis niet gebeurd. Dat hadden we beter kunnen doen.
Vraag 3. Door het sluiten van de dagopvang aan Dubbeldamseweg zijn wij van de VSP heel erg bang dat deze overlast als maar zal toenemen. Wat denkt het college hier aan te gaan doen?
Antwoord We verwachten dat de overlast niet zal toenemen. Met alle betrokken partijen werken we samen om overlast te voorkomen en aan te pakken. Het Leger des Heils verruimt de aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker, voor toezicht op het terrein en rondom de toegangen van het terrein. Verder blijft het Kromhout/de Sint Jorisweg/de Vrieseweg/het Kasperspad en de Cornelis de Wittstraat aangewezen gebied, waarmee politie en handhaving waar nodig extra inzetten in dit gebied. Er geldt tevens een alcoholverbod. Er loopt een onderzoek naar cameratoezicht op het Vrieseplein. We bepalen samen met politie, Handhaving, Leger des Heils en andere betrokken partners welke extra aanvullende afspraken enmaatregelen nodig zijn. We monitoren de ontwikkeling van de overlast en betrekken daar bewoners bij.
Vraag 4. Is het college bereid om met de bewoners in gesprek te gaan en te komen met een actieplan hoe we de al bestaande overlast en de te verwachten overlast gaan aanpakken.
Antwoord Dit doen we sowieso met de beheergroep Kasperspadgebied. Daarnaast hebben we met het Leger des Heils tijdens de inloopbijeenkomst aan bewoners suggesties gevraagd om de overlast te verminderen. Die nemen we mee in het overleg met betrokken partners. Ook hebben we gevraagd of bewoners in het vervolg betrokken of geïnformeerd willen worden. Daarvoor hebben 40 mensen zich opgegeven. We zoeken, ook in overleg met deze mensen, in welke vorm zij betrokken willen worden. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Het college van Burgemeester en Wethouders M.M. van der Kraan secretaris A.W. Kolff burgemeester 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter