© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Unaniem aangenomen motie ‘elk kind een zwemdiploma’

14-Nov-2018

MOTIE
Elk kind een zwemdiploma

De raad van de gemeente Dordrecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2018 voor de behandeling van de Begroting 2019;
Constaterende dat:
1. Schoolzwemmen slechts door circa 15 van de 45 scholen wordt gedaan;
2. Verenigingen en Optisport worstelen met wachtlijsten;
3. Een deel van de kinderen op 12- jarige leeftijd niet over een zwemdiploma beschikt;
4. Veel kinderen te vroeg stoppen en slechts een A en/of B- diploma hebben;
5. Er grote verschillen zijn in zwemvaardigheid van kinderen in de Dordtse wijken;
6. Er een grote groep kinderen is van culturen waarin zwemmen geen gemeengoed is;

Overwegende dat:
1. In een waterstad als Dordrecht iedere inwoner over voldoende zwemvaardigheden zou moeten beschikken om zichzelf te redden in open water;
2. Zwemvaardigheden moeten worden onderhouden;
3. De verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheden alleen bij ouders leggen onvoldoende is gebleken;
4. Zich de komende jaren aanzienlijke subsidiestromen via de gemeenten aandienen in het kader van Maatschappelijke Diensttijd waarmee de organisatie en slagkracht kan worden vergroot;

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om iedereen een diploma te laten behalen en deze diploma's bij te laten houden;
2. De raad hierover voor 1 maart 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Margret Stolk
VSP 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter