© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze woordvoering 2e termijn begrotimg

14-Nov-2018

Voorzitter vanuit de VSP de tweede termijn van deze begroting.
Allereerst wil ik een woord van dank uit bespreken aan de griffie en beleidsmedewerkers die wij de laatste weken toch aardig lastig hebben gevallen met allerlei vragen.
Ten tweede de positieve samenwerking tussen oppositie en coalitie. Ik denk dat we tijdens deze begroting elkaar op veel onderwerpen hebben weten te vinden in wat het beste is voor onze stad en haar inwoners.

Voorzitter om te beginnen trekken wij het amendement Taskforce eten met ouderen in.
Ons amendement over de 26fte zullen wij eveneens intrekken.
Ons amendement Taskforce gezond eten met ouderen wordt omgezet in een motie die wij samen met het CDA indienen. #jebentnietalleen
In het coalitieakkoord 2018-2022 , als in de begroting staat, inzet ter bestrijding van eenzaamheid wordt aangekondigd; mogelijk dat het dus uit de bestaande middelen gefinancierd kan worden. Eenzaamheid is tevens het thema is van ‘the Passion’ die in april 2019 in Dordrecht wordt gehouden. Wij zouden dit graag willen koppelen aan de Taskforce gezond eten met ouderen. Ik heb u al eerder gezegd dat dit een bestaand project is wat ondersteund wordt door 2 ministeries.

De succesvolle landelijke taskforce ‘Gezond eten met ouderen’ levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van ouderen, zowel fysiek als mentaal. Het zou nu mooi zijn om deze initiatieven, de Taskforce en de Passion, in elkaar te vlechten door in april 2019 Dordtse actie tegen eenzaamheid te initiëren onder de titel ‘#Je bent niet alleen’;

Een ander belangrijk punt is om te kijken of we dit op termijn kunnen doen met echte banen.Voorzitter, dan een ander punt waar wij nog niet helemaal uit zijn, de hoge rente op eigen vermogen (reserves). Er wordt er 3 % berekend over ons eigen vermogen(=reserveringen). Hoe komt nu het omslagpercentage tot stand? Als we dit percentage toepassen op onderdelen van de begroting rekenen we ons dan niet te rijk of te arm? Hoe verhoudt dan deze rekensom zich op papier zich t.o.v. onze liquiditeit positie? En waarom wordt daar de marktrente niet gevolgd? Het lijkt erop alsof we in de begroting geld generen wat er feitelijk niet is maar een boekhoudkundige toerekening? Klopt deze analyse? Fictieve rente dus, die wel voor 10 miljoen wordt doorbelast aan programma’s en projecten. Beperkt deze rente niet teveel wat we willen bereiken in Dordrecht ? En is dit expliciet voorgelegd aan de gemeente raad ?.

Dan de motie ieder kind een zwemdiploma.
Voorzitter wij hebben het dictum van de motie aangepast. Het onderhouden van het zwemdiploma hebben wij verwijderd.
Dan nog kort de ontwikkeling van de Spoorzone/Spuiboulevard dat de gemeenschap 10 miljoen gaat kosten. U geeft aan dat nadere besluitvorming over de aanwending van dit bedrag nog genomen moeten worden. Heeft het college in zijn berekeningen ook meegenomen dat er in de Spoorzone aan de Weeskinderendijk sprake is van ernstige grondvervuiling. Ik refereer aan het terrein van de voormalige Ozon en de Spoorhaven. We vragen daarom het college in hoeverre de kosten van een sanering van dit gebied een rem gaat zetten op de realisatie van de beleidswens inzake het aantal nieuw te bouwen woningen met alle financiële gevolgen van dien? Begrijpen we het goed dat die 10 miljoen nodig is om de regierol van de gemeente te financieren? 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter