© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Met grote meerderheid aangenomen motie ‘je bent niet alleen’

14-Nov-2018

Betreffende: Actie tegen eenzaamheid
De gemeenteraad van Dordrecht, 4 in vergadering bijeen op 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

- Zowel in het coalitieakkoord 2018-2022 als in de begroting 2019 inzet ter bestrijding van eenzaamheid wordt aangekondigd;
- Eenzaamheid het thema is van ‘the Passion’ die in april 2019 in Dordrecht wordt gehouden;
- Daarvoor aandacht gevraagd wordt middels de hashtag ‘#Je bent niet alleen’;
- De succesvolle landelijke taskforce ‘Gezond eten met ouderen’ een belangrijke bijdrage levert aan het welbevinden van ouderen, zowel fysiek als mentaal
(zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/08/landelijke-aanpak-om-ouderen-gezonder-te-laten-eten en https://www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams/taskforce-gezond-eten-ouderen/ );


Overwegende dat:

- Bovenstaande constateringen mooi in elkaar te vlechten zijn door in april 2019 Dordtse actie tegen eenzaamheid te initiëren onder de titel ‘#Je bent niet alleen’;


Van mening zijnde dat:

- Deze actie gericht dient te zijn op alle leeftijdscategorieën;
- Ouderen daarbij speciale aandacht verdienen, aangezien eenzaamheid bij hen het meest voorkomt;
- Samen de maaltijd bereiden en/of nuttigen een kansrijke manier is om eenzaamheid te doorbreken;


Verzoekt het college:

- Op korte termijn
o Initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid begin 2019 aan de raad voor te leggen;
o Lancering van deze initiatieven te plannen in april 2019,
gekoppeld aan het thema van ‘The Passion’ #Je bent niet alleen;
o Indien mogelijk de landelijke aanpak gezond eten met ouderen op continue basis in te passen in deze initiatieven;
o Als dekking voor deze initiatieven bestaande budgetten voor eenzaamheidsbestrijding en bevordering van gezonde leefstijl te benutten;
- Op iets langere termijn
o Te onderzoeken of in het kader van arbeidsmarktbeleid nieuwe banen geschapen kunnen worden voor deze of soortgelijke initiatieven en hoe dat te financieren;
En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de VSP, Margret Stolk De fractie van het CDA, Wim van der Kruiff​

Bron en meer informatie zie: www.flexoverschie.nl 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter