© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze inbreng Kaderbrief 2019

20-Jun-2018

 

Onze inbreng op de Kaderbrief 2019 in de gemeenteraad van 19 juni 2018.

Vandaag bespreken we de Kaderbrief 2019.
Een aantal weken geleden hebben wij bij het debat over het coalitieakkoord 2018-2022 al onze visie aangegeven.

Voorzitter, ik val nu misschien wel in herhaling maar het moet gezegd worden: in het coalitieakkoord en nu ook in deze Kaderbrief, die in principe na de verkiezingen een beleidsarm document is, wordt wederom de grootst groeiende groep, onze ouderen, nagenoeg niet genoemd!

Voorzitter, de VSP vindt dat onverteerbaar, maar we zijn bereid het college het voordeel van de twijfel te geven. Vanuit de VSP dan ook niet veel moties vandaag.

Wij geven het college namelijk de kans, …….en we rekenen er ook op dat die kans wordt gegrepen, ……om bij de begroting van 2019 met een visie op het gebied van ouderenbeleid te komen.
De VSP roept hierbij wel op om de ouderenadviseurs weer tot leven te wekken. Zij hadden veel expertise op dit gebied en keken vaak mee achter de voordeur.

En ja voorzitter, als het om ouderenbeleid gaat, had de formateur een rol weggelegd gezien voor de VSP in de vorm van gedoogconstructie. De heer Heijkoop maakte vorige week nog een opmerking in de commissie, dat hij ons graag aan tafel had gehad vanwege onze expertise op het ouderenbeleid. Echter het ouderenbeleid valt of staat niet alleen vanwege de VSP. Alle partijen in deze raad zouden zich hier zorgen over moeten maken. Deze mooie opmerking maakte de heer Van Verk tijdens diezelfde vergadering. En wij kunnen dit alleen maar beamen!

En voorzitter, de VSP had echt graag in het college meebestuurd, maar dan als één van de chauffeurs en niet als passagier meerijden op de achterbank.

Nu we het toch hebben over passagiers, …..in de laatste commissievergadering Fysieke leefomgeving hebben wij uitvoerig gesproken over een lijnbus naar de Essenhof. De VSP vindt het te betreuren, dat bij de nieuwe concessie de busverbinding niet gerealiseerd is, terwijl dat met een kleine omleiding van lijn 2 of lijn 7 vanaf het Leerpark naar de keercirkel op de Nassauweg toch niet zo moeilijk is.
Het is voor een stad als Dordrecht met 120.000 inwoners en centrum gemeente van de regio, onacceptabel dat deze basisvoorziening geen directe busverbinding heeft.
De wethouder ziet meer heil in een buurtbus, die louter en alleen door vrijwilligers gereden wordt en afhankelijk is van sponsoring. De VSP pleit echter voor zoveel mogelijk vaste banen, ook in het openbaar vervoer.

Tevens maakte de wethouder de opmerking dat we de Drechthopper nog hebben en de EWheels. De Drechthopper, daarvan is bekend dat hij vaak veel te laat komt en EWeels kost 2,50 heen en 2,50 terug.
Het CDA gaf aan hier wel content mee te zijn, althans dat gaf de heer Oostenrijk aan. Ik citeer echter even uit het verkiezingsprogramma van het CDA: Dordrecht moet goed bereikbaar zijn. De begraafplaatsen moeten per openbaar vervoer eenvoudig bereikbaar worden gemaakt en gehouden. Einde citaat.
Ook in het verkiezingsprogramma van ChristenUnie/SGP wordt een openbaar vervoer verbinding tussen wijken en onder meer begraafplaats van groot belang genoemd, terwijl Beter voor Dordt een halte voor het openbaar vervoer bij de Essenhof van het hoogste belang vindt.

Wij gaan er dan ook vanuit, dat het CDA, de ChristenUnie/SGP en Beter voor Dordt de motie over dit onderwerp die de VSP samen met D66 zo indient, zullen steunen. En laten we heel eerlijk zijn mensen, als we niet eens een lijnverbinding kunnen regelen naar de Essenhof, laten we het dan alsjeblieft het niet meer hebben over behoud of terugkeren van een intercity. Want hoe gaat de wethouder dan dat ooit voor elkaar krijgen?

Voorzitter, wel willen wij het college een paar punten meegeven die wij als VSP graag terugzien bij de begroting van 2019.

Als eerste: de crisisopvang in Dordrecht.
Er zijn mensen uit onze stad die in het ziekenhuis hebben gelegen en het ziekenhuis mogen verlaten omdat ze te goed zijn voor het ziekenhuis, maar eigenlijk te slecht om naar huis te gaan. Deze mensen kunnen niet allemaal binnen Dordrecht opgevangen worden. We hebben een prachtig zorghotel naast het Albert Schweitzer ziekenhuis. Alleen deze voorziening kan niet alle mensen opvangen waardoor ze naar instellingen buiten Dordrecht worden verwezen. De VSP vindt het een slechte zaak om mensen ver bij hun familieleden kennissen of buren te laten revalideren. Nu kunnen we zeggen “daar zijn wij als gemeente niet van” maar voorzitter, het gaat hier wel om hulpbehoevenden, veelal onze ouderen van de stad. We verwachten daarom van het college een actieve rol in het oplossen van dit probleem.

Ten tweede: De ambitie over wonen. Ook bij dit onderwerp zien wij graag veel meer ruimte ingevuld op het gebied van huisvesting voor ouderen. Denk aan levensloopbestendige woningen en bijvoorbeeld ook aan leegstaande gebouwen die mooi omgebouwd kunnen worden tot ouderenhuisvesting.

Verder ziet de VSP graag meegenomen, dat de zorg dicht bij huis georganiseerd wordt en met faciliteiten zoals in de Merwelanden en de Gravenhorst waar mensen gezamenlijk kunnen eten en bij elkaar kunnen komen. Kortom gelegenheden waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

We verwachten als VSP ook meer actie van het college bij het oplossen van problemen als de eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen en de 45-plusser op de arbeidsmarkt…
Voorzitter, en zo kunnen we nog wel even doorgaan……

Maar voorzitter, ik ga afronden. Wij hopen als VSP dat, wat ontbreekt in het coalitieakkoord als het gaat over bereiken van de doelstellingen, het college ook concreet gaat maken hoe zij die doelstellingen willen gaan halen op een realistische manier.
Aan welke knoppen het college denkt te kunnen draaien om resultaten te boeken als het gaat om woningbouw en bereikbaarheid van de stad, beide de grootste opgaves in de komende jaren.
We rekenen erop dat het college snel met voorstellen komt over de onderwerpen waar het niet of nauwelijks direct invloed op heeft, zoals de intercityverbindingen met Breda en verder naar het zuidoosten van het land.
Maar last but not least…. de visie op het ouderenbeleid.

Margret Stolk 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter