© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Vragen gesteld over arbeidsmarktparticipatie 50-plussers aan het Drechtstedenbestuur

7-Jun-2018

 

Op 5 juni 2018 heeft de VSP samen met de regiofractie van D66 schriftelijke vragen gesteld aan het Drechtstedenbestuur.

Het jaar 2017 is voor de Drechtsteden een jaar van herstel. Onze Drechtstedelijke economie groeide met 3,3% zelfs iets harder dan landelijk. De positieve economische ontwikkeling heeft ook een positief effect op onze banenmarkt. In ‘Kompas 2017, Drechtsteden op koers’ lezen wij onder andere dat het aantal vacatures sterk toeneemt, dat het aantal bijstands- en WW uitkeringen daalt en dat onze werkzame beroepsbevolking groeit.

We lezen echter ook een verontrustende paragraaf over de arbeidsmarktparticipatie van 50-plussers. “Niet alle groepen profiteren in dezelfde mate van het gunstig economisch tij. Met name ouderen komen nog altijd minder makkelijk weer aan de slag. De WW 50-plus is minder gedaald dan gemiddeld, waardoor hun aandeel in het totale WW volume verder is opgelopen, waar de totale bijstand daalde, nam die onder 55-plussers ook nog steeds toe’’ (Pag 7, Kompas).

Daarover heeft de fractie D66-VSP de volgende vragen:
1. Hoeveel 50- en 55-plussers maken op dit moment gebruik van een bijstands- of WW uitkering.
2. Hoe heeft dit bestand (50- en 55-plussers die gebruikmaken van een bijstands- of WW uitkering) zich in de periode 2015, 2016 en 2017 ontwikkeld? En hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het bestand met mensen jonger dan 50?
3. Is er in de Drechtsteden een specifieke aanpak om de arbeidsmarktparticipatie van 50-plussers te bevorderen? Zo ja, hoe ziet die specifieke aanpak er dan uit?
4. Welke resultaten worden met deze (eventuele) specifieke aanpak geboekt?
5. Kent u de specifieke maatwerkaanpak van de gemeente Almere om langdurig werkloze 45-plussers aan het werk te helpen (Zie bijlage voor een krantenartikel met uitleg)?
6. Ziet u ook kansen voor een dergelijke maatwerkaanpak in de Drechtsteden? En wat zou een dergelijke aanpak kosten?
7. Aanvullend daarop zijn bij ons signalen bekend dat werkgevers angst hebben bij het in dienst nemen van 50- en 55-plussers, omdat zij ‘veronderstellen’ dat zij vaker ziek zijn. Ziet het DSB kansen om een regeling te ontwerpen ‘een non-risk-polis’ waarbij het risico voor werkgevers (gedeeltelijk) wordt weggenomen.
Margret Stolk en Kevin Noels. 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter