© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Onze inbreng over het coalitieakkoord

29-May-2018

 

Onze inbreng in de gemeenteraad van 29 mei 2018 over het coalitieakkoord 2018-2022

De VSP constateert dat door de formateur V.d. Velden en het toekomstig college hard is gewerkt. Er is flink wat tijd uitgetrokken om tot een ambitieus akkoord te komen.

Maar voorzitter…… we vinden het beschamend, dat wij als raad, het hoogste orgaan van de stad, dit akkoord gisteravond om 19.00 uur gepresenteerd kregen om daar dan binnen 24 uur een mening over te moeten vormen en uit te spreken. Zo’n belangrijk document bespreken en een mening daarover formuleren, is bijna ondoenlijk.

Vandaar wat beperkte kanttekeningen:
Vanuit de VSP kan ik niet anders zeggen….. het document ziet er qua layout gelikt uit! Wij dachten bijna dat wij ons eigen verkiezingsprogramma te zien kregen.
Maar helaas…. voor zover wij dit vanaf gisteravond hebben kunnen beoordelen, vinden we van ons verkiezingsprogramma niet veel terug in dit akkoord. Met name op gebied van ouderenbeleid en zeker als het gaat om bestrijding van de eenzaamheid, kansen voor de 45-plusser op de arbeidsmarkt en actievere rol voorde 65-plusser.
We hebben het woord ouderen niet of nauwelijks in het voorliggende akkoord gelezen.
De formateur geeft in zijn brief aan dat er een rol weggelegd had kunnen zijn voor de VSP in een gedoogconstructie omdat wij goede ideeën hadden op het gebied van ouderenbeleid. De VSP was daar ook toe bereid maar dan wel onder bepaalde, voor ons belangrijke voorwaarden. Blijkbaar waren die voorwaarden voor de toekomstige coalitiepartijen onacceptabel, want wij hebben na een telefonisch contact met de formateur niets meer vernomen.
De formateur geeft in zijn brief aan dat in dit akkoord innovatieve zorgconcepten staan. Met name op de punten ‘Nieuw perspectief op ouderenzorg’ en ‘Innovatieve zorgconcepten voor beschermd wonen en opvang’ zijn er gesprekstafels georganiseerd. De VSP omarmt dat initiatief maar vindt op deze punten in het akkoord te weinig terug.
Worden deze ideeën nog nagezonden? Of is dit het nu, waar we het over hebben qua ouderenbeleid? De VSP is van mening dat het toch niet zo kan zijn, dat er voor de grootst groeiende groep Dordtenaren, namelijk de ouderen, zo weinig in het akkoord is opgenomen.
In de brief van de formateur staat een aanbeveling over Werk aan diversiteit in de fracties: ik citeer: Dordrecht is een kleurrijke, diverse stad en uw bestuur wint aan draagvlak en legitimiteit als die diversiteit ook zichtbaar is in de raad en in een college.
We kunnen niet anders dan constateren dat de toekomstige coalitiepartijen bij het formeren van een college dit advies niet hebben overgenomen. Om het AD van hedenmorgen te citeren: het toekomstige college is geen afspiegeling van de Dordtse bevolking en lijkt meer op een eliteclubje dat bepaalt wat goed is voor Dordrecht en waarin de witte man is oververtegenwoordigd.
Voorzitter, het akkoord staat als het gaat om het bereiken van de doelstellingen vol met termen als ‘We streven naar…’ en ‘We gaan in gesprek met ….’. We missen echter hoe het toekomstige college dit vorm gaat geven en hoe het college denkt de strategische partners tot medewerking te bewegen. Want wat als deze partners niet meewerken. Te vaak hebben we in de afgelopen periode gezien dat er door gebrek aan samenwerking of daadkrachtige aanpak van de gemeente niets gebeurt. Voorbeeld: de leegstand en verpaupering van de Voorstraat.
Aan welke knoppen denkt het toekomstige college te kunnen draaien om nu wel resultaten te boeken? Durft het college zelf meer initiatief te tonen als het gaat om woningbouw en bereikbaarheid van de stad, beide de grootste opgaves in de komende jaren. We zitten niet te wachten op projectontwikkelaars die geen oog hebben voor de historische context van Dordrecht of voor noodzakelijke sociale woningbouw voor jongeren, ouderen en andere sociale groepen.
In het akkoord staan te veel doelstellingen waar het toekomstige college niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Voorbeeld: de intercityverbindingen met Breda en verder naar het zuidoosten, binnen de Randstad en naar België.
In de plannen van de NS komen die niet voor, dus hoe gaan we dat bereiken zonder dat vanuit de gemeente daar fors voor moeten worden betaald.
Voorzitter, ik heb het al aangegeven………het ontbrak ons de tijd om binnen onze fractie uitvoerig over het akkoord te discussiëren en een mening te vormen. De financiële onderbouwing van alle plannen uit dit akkoord verwachten wij bij de presentatie van de kadernota. In het debat daarover willen we dieper en in detail ingaan op de inhoud van dit akkoord.

Fractievoorzitter
Margret Stolk 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter