© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Wij stelden vragen over het uitblijven van de bushalte Essenhof

16-Mar-2018

Aan college van Burgemeester &  Wethouders

p/a Griffie

 

Dordrecht, 15 maart 2018

 

Betreft: artikel 40 vragen bushalte Essenhof.

 

Geachte burgemeester, geacht college,

 

Op 9 november 2016 is het beleidskader en de uitgangspunten in het kader van de aanbesteding openbaarvervoer Drechtsteden-Alblasserwaard-Viijfheerenlanden (DAV) 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. De huidige concessie door vervoerder Arriva loopt af op 31-12-2018.

Goed openbaar vervoer is van belang voor het goed functioneren van de Provincie. Het zorgt er voor dat grote groepen mensen dagelijks hun reis van huis naar werk of school kunnen maken. Het draagt bij aan het economische vestigingsklimaat én zorgt er voor dat kwetsbare groepen in de samenleving  kunnen blijven participeren. Goed OV draagt bij aan leefbare steden.

In de afgelopen jaren is  voor basisvoorziening,  de Algemene Begraafplaats Essenhof, door zowel bewoners als gemeenteraad Dordrecht aan het college duidelijk gemaakt dat op deze locatie een bushalte nodig is. Veel mensen, veelal senioren ,  die geen eigen vervoer hebben en slecht ter been zijn weten zich vaak geen raad als zij een graf van een dierbare willen bezoeken.  De Essenhof heeft ook een regiofunctie en veel mensen die op station Dordrecht staan vragen hoe ze met de bus bij de begraafplaats kunnen komen.

De gemeenteraad van Dordrecht heeft,  op initiatief van de CDA-fractie, op 8 november 2016 unaniem motie “Busstop Essenhof” (M24) aangenomen.  In deze motie wordt het college verzocht om te bewerkstelligen dat deze bushalte in de bestekstukken voor de nieuwe concessieverlening OV door de Provincie Zuid Holland wordt opgenomen. Wethouder van der Linden zegt tevens toe een bushokje te realiseren bij de Essenhof als de buslijn er is.

De directeur van de Essenhof meldt in AD De Dordtenaar dolblij te zijn met de komst van de bushalte. Er is echt behoefte aan, aldus Pauline Harmsen.

 

Op 9 maart 2017 is er een Regionale bijeenkomst Openbaar Vervoer DAV over programma van eisen.

Op 4 april 2017 stelt Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland het definitieve programma van Eisen voor de concessie OV DAV vast. Hierin is het ontbreken van een OV verbinding naar de Essenhof als een tekortkoming van het huidige Openbaar Vervoer opgenomen. De tekst zoals deze (naar nu blijkt) js opgenomen luidt: “vanuit de bevolking en vanuit politiek wordt waarde gehecht aan (openbaar) vervoer bij de Essenhof.  Deur – haltevervoer wordt als een mogelijke optie gezien.”

Op 10 januari 2018 stelt raadslid van den Bergh (PvdA) in de commissie Fysieke Leefomgeving vragen aan het college wanneer de bushalte er komt. Wethouder van der Linden geeft aan dat dit is opgenomen in het bestek voor de nieuwe concessie die aan een nieuwe vervoerder is gegund. Hiervoor loopt nog een bezwaartermijn van 6 weken. Dat moet eerst worden afgewacht waarna duidelijk wordt hoe de nieuwe exploitant dit in haar plan heeft opgenomen.

Op 21 februari 2019 gunt de Provincie Zuid Holland de Openbaarvervoerconcessie Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden definitief aan Qbuzz voor een periode van 10 jaar.

Op 6  maart 2018 meldt Qbuzz tijdens Drechtsteden Dinsdag dat er geen directe buslijn naar begraafplaats Essenhof komt omdat dit door de Provincie niet als keiharde eis in de aanbestedingsvoorwaarden is  opgenomen. Een buurtbus is wellicht een oplossing

 

Wij hebben de volgende vragen:

 

 1. Welke tekst heeft het college naar aanleiding van motie “busstop Essenhof” via de Drechtstedenportefeuillehouder Verkeer en Vervoer aangeleverd aan de Provincie? En op welk moment  had u kennis  op de aangeleverde tekst noodzaak  bushalte?

 2. De Provincie heeft nadat de gemeenteraad unaniem Motie 24 heeft aangenomen aangegeven met de gemeente in gesprek te gaan “niks is in beton gegoten, alles kan. We willen horen hoe de gemeente de motie handen en voeten wil geven. Wat heeft de gemeente hierop geantwoord?

 3. Bent u met ons van mening dat de in het bestek opgenomen tekst “vanuit de bevolking en vanuit de politiek wordt waarde gehecht aan (openbaar) vervoer bij de Essenhof. Deur-haltevervoer wordt als een mogelijke optie gezien.” Niet in overeenstemming is met de unaniem uitgeproken tekst in motie M24?

 4. Heeft het college voor de definitieve vaststelling op 4 april 2017 kennis/inzage gehad in  de voor de Essenhof opgenomen tekst in het definitieve programma van eisen?

 5. Is er tussen 4 april 2017 en de definitieve gunning op 21 februari tussen het college en de Provincie gesproken over de noodzaak van het realiseren van een bushalte bij de Essenhof?

 6. Had u op 10 februari, moment van vragen door mevrouw van den Bergh al kennis dat in het plan van Qbuzz geen bushalte was opgenomen? Zo ja heeft u dan geen noodzaak gevoeld om in vertrouwen de raad al hierover in te lichten?

 7. Wanneer had het college de informatie dat in de aanbesteding van 21 februari 2018 aan Qbuzz geen bushalte Essenhof is opgenomen?

 8. Waarom heeft het college van Dordrecht voorafgaand aan Drechtstedendinsdag 6 maart 2018 de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd over de stand van zaken bushalte Essenhof?

 9. Afgelopen zaterdag was mevrouw Bozuwa, (indiener  600 handtekeningen) in de uitzending bij Studio de Witt, in deze uitzending was ook gedeputeerde dhr Floor Vermeulen.  Heeft u kennis genomen van deze uitzending en specifiek het onderwerp Bushalte Essenhof?

 10. In deze uitzending heeft de gedeputeerde mevrouw Bozuwa verteld dat hij haar graag wil helpen om de verbinding met Qbuzz te leggen zodat zij daar over een alternatief voor de ontbrekende busverbinding kan praten. Bent u het met ons eens dat de gemeente hiervoor aan zet is en niet een betrokken inwoner?

 11. Komt het college op korte termijn samen met de Provincie en Qbuzz met een concrete oplossing voor de noodzakelijke bushalte bij de Essenhof? En welke concrete acties heeft het college hiervoor nu al in gang gezet?

 

 

 

 

 

Paul Tiebosch,                                                Margret Stolk,

Raadslid D66                                                  Raadslid VSP

 

 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
 • Facebook
 • Twitter