© 2017  LAstart

Joost de Bruijn

Ik ben Joost de Bruijn, 56 jaar oud en sinds 1986 actief als horecaondernemer, op dit moment eigenaar van restaurant & partycentrum “Wantijpaviljoen” in Dordrecht.  In het verleden ben ik 10 jaar actief geweest als voorzitter van de horeca in de Drechtsteden, en in deze hoedanigheid vaak te maken gehad met de politiek in Dordrecht. Afgelopen jaar ben ik benaderd door Margaret Stolk met het verzoek iets voor de VSP te gaan betekenen, gezien het huidige politieke veld leek mij dit een goed idee, een bijdrage te leveren voor het seniorengedeelte van de bevolking in Dordrecht.

Mijn aandacht gaat, buiten de speerpunten van de VSP, uit naar de volgende onderwerpen:

  • Transparante politiek in Dordrecht, geen achterkamertjes

  • Goed en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen in Dordrecht

  • Nieuwe sociale woningbouw

  • Veilige woon-werkomgeving

  • Betere ontspanningsmogelijkheden voor senioren

  • Leegstand aanpakken in binnenstad

  • Hand op de knip voor de financiën van Dordrecht