© 2017  LAstart

Nieuws en Actueel

30 Mar 2019

Betreft schriftelijke vragen aan wethouder Van der Linden  i.v.m. verwijderen overdekte bushalte Merwekade.

Zie tevens de antwoorden.


Beste wethouder Van Der Linden,


Sinds enige weken is het bushokje op de Merwedekade ter hoogte van de Waterbus weggehaald.


Omwonenden, in d...

28 Mar 2019

Een slecht besluit van de Dordtse gemeenteraad: Onzekerheid in Dordtse sportwereld.
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een slecht besluit genomen over de verdere uitwerking van ‘Sportcampus Schenkeldijk’. Dit besluit raakt ons, omdat opnieuw gesold wordt met sportv...

28 Mar 2019

Dordrecht d.d. 28 maart 2019Aanvullende artikel 40 vragen inzake het dossier Schenkeldijk.

Geacht college,

In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk zoals gevoegd bij de stukken van de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 gaat het col...

28 Mar 2019

Thans ligt voor het plan Sportcampus Schenkeldijk. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met scenario 5 en dit verder te mogen uitwerken.
Sport is leuk, heel veel mensen beleven daar veel plezier aan. Heel veel vrijwilligers steken daar onbetaald veel tijd...

20 Mar 2019

Er zijn momenten dat ik als gemeenteraadslid  van de VSP mij schaam lid te zijn van de Dordtse gemeenteraad. Ik ben namelijk politicus omdat ik met de VSP iets wil betekenen en iets goeds wil bereiken voor Dordrecht en zijn inwoners, zowel voor de ouderen als voor de j...

19 Mar 2019


De gemeenteraad van Dordrecht wil dat de sportverenigingen verhuizen om ruimte te maken voor woningbouw. Dan is het niet meer dan normaal dat de verenigingen hier niet slechter van worden. In de uitgewerkte plannen van het college is dit wel het geval. De verenigingen...

16 Mar 2019

De VSP heeft eind januari 2019 artikel 40 -vragen gesteld, inzake de Verzilverlening.

Wij hebben daarop op 5 maart jl. antwoord gekregen.

De VSP kan zich niet vinden in de beantwoording van haar vragen en de wijze waarop het college de Verzilverlening eventueel aan haa...

13 Mar 2019

We werken in de Drechtsteden al jaren samen met omliggende gemeentes. Sommige onderdelen gaan goed en andere minder goed.


De Dordtse gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan de commissie Deetman om te onderzoeken of de samenwerking binnen deze gemeentes voldoende resulta...
Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief