© 2017  LAstart

Nieuws en Actueel

20 Dec 2018

Jannie Bozuwa wie kent haar niet?

Het is allemaal begonnen toen Jannie met een vrouw sprak, die bij de bushalte stond te wachten en vertelde,  dat zij het graf van haar zoon niet meer kon bezoeken. Zij gaf aan,  dat dit niet meer kon vanwege het gebrekkige openbaar verv...

19 Dec 2018De VSP heeft in de commissie fysiek al een bespiegeling gegeven over de plannen rond Amstelwijck.

Bij mijn voorbereiding op dit agenda punt vroeg ik mij af, wie hebben er op dit college gestemd? En is het College er nu voor haar burgers, of zijn de burgers er voor het C...

19 Dec 2018Voorzitter,
De VSP roept al vanaf 2015 dat er een sportparkenvisie neergelegd moet worden! Een visie waar wij als gemeente met de sportaccommodaties van Dordrecht en hun gebruikers, de sportclubs, naar toe willen? We hadden gedacht dat de sportparkenvisie die we als raa...

19 Dec 2018

Tot onze grote spijt heeft het college niet thuis gegeven voor het uitstellen van de verhuizing van het Leger des Heils.
Wij hebben als VSP grote bewondering voor het werk dat het Leger de Heils doet voor de mensen die bij hen in de opvang zitten.
Omwonenden van het Kr...

19 Dec 2018

Woordvoering over een bus bij de Essenhof.


Wat is er toch met de Essenhof, dat er geen bus naar toe wil ? Openbaarvervoer is bedoeld om burgers van hun huis naar hun bestemming te brengen en ook weer terug. Belangrijke bestemmingen zijn scholen, winkelcentra, NS statio...

19 Dec 2018

Onze woordvoering op de visie woningbouwprogrammering in de gemeenteraad van 18 december 2018.

De visie beschreven in de nota “Voorstel woningbouwprogrammering “ geeft duidelijk de politieke kleur aan van dit college, onze arbeidersstad Dordrecht wordt omgevormd tot een...

13 Dec 2018

Schriftelijke vragen ex. Artikel 40 RvOGeacht college,

De VSP heeft gisteren tijdens de hamerraad van 11 december 2018 met verbijstering kennisgenomen van een koerswijziging inzake De Paraplu.
Het college lijkt een totaal andere richting in te zi...

Please reload

Recente berichten

November 22, 2019

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief