Ons advies bij deze <a href="/?p=1099">extreme warmte</a>

Ons advies bij deze extreme warmte

De komende dagen gaat de temperatuur de 30 graden aan gaat tikken. We kunnen daar heerlijk van gaan genieten op het strand, de tuin of het terras. Anderen onder ons, met name kwetsbare en ouderen, kunnen soms nare gevolgen van hebben van deze warmte. Laten we daarom een beetje extra op elkaar letten. Uitdroging en oververhitting liggen op de loer. […]

Onze vragen over <a href="/?p=1088">Optisport en reddingsbrigade Dordrecht</a>

Onze vragen over Optisport en reddingsbrigade Dordrecht

Gisteren heeft onze fractie samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld inzake Optisport en de Reddingsbrigade Dordrecht. Zoals wij vernomen hebben, wordt er op verschillende vlakken bedrijven en sportverenigingen gecompenseerd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis!Goed nieuws, vinden we bij de VSP.Zo worden onder andere de Sportboulevard en huurders aldaar gecompenseerd met de huur.We brengen in dat kader het […]

Hoe denken wij over <a href="/?p=1081"> de egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 </a>

Hoe denken wij over de egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020

De inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan parkeren in Dordrecht komen in een apart potje terecht, het zgn. EPV en als er een positief saldo is, wordt er jaarlijks een bedrag overgeheveld naar de algemene middelen. Er moet altijd 3,5 miljoen in het potje blijven als weerstandsreserve voor onverwachte uitgaven. Interessant deze boekhoudkundige uitleg in de onderliggende nota. Dordrecht […]

Henk Tazelaar, <a href="/?p=1074">onze oud-fractievoorzitter,</a> 80 jaar

Henk Tazelaar, onze oud-fractievoorzitter, 80 jaar

Oud-fractievoorzitter van de VSP,  Henk Tazelaar is op 10 juni 2020,  80 jaar geworden.De fractie van de VSP feliciteerde hem op gepaste wijze met deze mijlpaal.Leo Stolk, commissielid, pakte even het moment om Henk nog een keer te interviewen.Hoe kijkt hij terug en hoe ziet hij de toekomst van de Verenigde Senioren Partij?

Startnotitie Sport <a href="/?p=1053">Dit is hoe wij er over denken</a>

Startnotitie Sport Dit is hoe wij er over denken

Onze mening over de Startnotitie van het college over de  Sport in Dordrecht. Sportvisie, herijking sportvisie en toekomstvisie sportparken. Het bestuderen en lezen van al deze visie documenten is al sport op zich. Je hebt er (1) uithoudingsvermogen voor nodig, (2) traint je hersenen, (3) je moet minimaal een trainingsduur van 5 jaar achter de rug hebben, maar in tegenstelling […]

<a href="/?p=1035">PACT voor Ouderenzorg</a> ondertekend

PACT voor Ouderenzorg ondertekend

Op 9 juni 2020 in het stadskantoor ondertekenende wethouder Heijkoop het PACT voor Ouderenzorg. De VSP en het CDA hebben hiervoor gepleit in een gezamenlijke notitie gericht aan het huidige college van burgemeester en wethouders van Dordrecht om mee te doen aan dit Pact. Margret Stolk (VSP) en Theo Oostenrijk (CDA) waren aanwezig bij de ondertekening van het PACT. Met “Het […]

Vragen over sluiting<a href="/?p=1023"> STA-PAL </a>

Vragen over sluiting STA-PAL

Vandaag heeft de VSP samen met de PvdA vragen gesteld over sluiting STA-PAL We hebben tot onze schrik kennisgenomen van het feit dat de Stichting Het Spectrum het zeer bekende en gewaardeerde buurtcentrum Sta-Pal heeft gesloten. Sta-Pal is al lange tijd een begrip en een gezellig en levendig buurtcentrum voor – veelal oudere – bewoners. Je kunt er elkaar ontmoeten, […]

Onze inbreng op de <a href="/?p=1015">cultuurnota 2020-2024</a> in de commissie van 12 mei 2020.

Onze inbreng op de cultuurnota 2020-2024 in de commissie van 12 mei 2020.

Allereerst dank voor de uitgebreide- en op alle gebieden goed doordachte cultuurnota 2020-2024, waarin veel werk is gestoken.De wethouder heeft gevraagd om deze cultuurnota te bezien vanuit de optiek of de nota voldoende bijdraagt aan de Groeistrategie van Dordrecht in de komende jaren.En bij het stellen van financiële prioriteiten in de komende kadernota, welke onderdelen zeker in stand moeten blijven […]