<a href="/?p=922">RESPECT voor de Zorg</a> in Dordrecht

RESPECT voor de Zorg in Dordrecht

Voor alle mannen en vrouwen die nu in de zorgsector klaar staan om, met alle inzet en risico’s, iedereen te helpen die ernstig getroffen worden door het coronavirus. Nu wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat om gedreven en toegewijde mensen te hebben die bij een gezondheidscrisis zich onvoorwaardelijk voor ons willen inzetten. Uiteraard geldt die ook voor alle hulpverleners. […]

Pilot <a href="/?p=912"> schoolzwemmen:</a> gaat van start

Pilot schoolzwemmen: gaat van start

Pilot schoolzwemmen start met ingang van schooljaar 2020-2021 voor kinderen uit de groepen 5 en 6 van vier deelnemende basisscholen. Op 4 maart jl. heeft onze de fractie vragen gesteld aan het college n.a.v. de eerder ingediende motie M33A ‘Elk kind een zwemdiploma’, die door de VSP in 2018 is ingebracht in de gemeenteraad. De VSP kreeg gisteren van wethouder […]

Hoe wij denken over <a href="/?p=896">regionale samenwerking</a>

Hoe wij denken over regionale samenwerking

Onze inbreng in de gemeenteraad van 10 maart 2020 inzake de keuzes die gemaakt moeten worden over de regionale samenwerking in de Drechtsteden Voorzitter Dordrecht is een stad met een enorme ambitie op velerlei punten, banengroei en inwonergroei als voornaamste speerpunten voor de komende jaren. Dordrecht zal dus alle zeilen moeten bijzetten en onvoorwaardelijk in eigen tempo moeten kunnen ijveren […]

Visie <a href="/?p=884"> opvang</a> in Dordrecht

Visie opvang in Dordrecht

Onze inbreng in gemeenteraad van 10 maart 2020 inzake de visie opvang in Dordrecht  Dordrecht heeft al vele jaren veel overlast van dak- en thuislozen, met veelal drank- en  psychische problematiek, die overdag hun heil moeten zoeken op straat in de omgeving van het Kromhout waar hun opvang bij het Leger des heils is gehuisvest. Hoe krijgen wij, als de […]

Wat als er een uitbraak van het <a href="/?p=875"> Coronavirus</a> in Dordrecht komt?

Wat als er een uitbraak van het Coronavirus in Dordrecht komt?

                                                          Dordrecht, 9 maart 2020 De VSP vraagt aandacht voor een eventuele uitbraak van het coronavirus in Dordrecht en regio De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Dordrecht maakt zich zorgen over de verspreiding van het […]

Ieder kind <a href="/?p=870">een zwemdiploma:</a> Reactie College blijft uit

Ieder kind een zwemdiploma: Reactie College blijft uit

Ieder kind een zwemdiploma Op 20 augustus 2019 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Stam en wethouder Heijkoop inzake ieder kind een zwemdiploma. Hieronder de tekst die wij aan beide wethouders stuurde; “Ruim een jaar geleden is de Motie “Elk kind een zwemdiploma ” met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad. We zijn nu bijna een jaar verder […]

Wij willen aansluiten bij het <a href="/?p=855">PACT Ouderenzorg</a>

Wij willen aansluiten bij het PACT Ouderenzorg

Wat is het PACT Ouderenzorg?“Het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc. – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren door:-de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;-te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;-de […]

Onze artikel 40 vragen <a href="/?p=842">over achterblijven:</a> woningbouw

Onze artikel 40 vragen over achterblijven: woningbouw

Op 18 februari 2020 heeft onze fractie artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake het achterblijven van de woningbouw Onlangs is er in diverse media gerapporteerd en besproken op de Drechtsteden dinsdag, dat het huidige bouwtempo in de Drechtsteden ver achterligt bij de door de Drechtsteden geprognotiseerde aantallen woningen in 2030. Bij het huidige tempo zou er 33 jaar […]