<a href="/?p=1199">Unieke kans</a> voor Dordt!

Unieke kans voor Dordt!

Raadsleden Margret Stolk (VSP) en Rolin den Heijer (VVD) strijden samen met ondernemers ervoor om Limonadefabriek naar Dordt te halen!

<a href="/?p=1177"> Houd afstand! 1.5 meter en vermijd drukte </a>

Houd afstand! 1.5 meter en vermijd drukte

Het aantal coronabesmettingen stijgt. Daarom is het belangrijk dat we afstand houden; als we bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op het terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we corona onder controle. Meer informatie ⤵️ https://t.co/shZ1ymFf6a

Wij zeggen <a href="/?p=1163">‘nee‘</a> tegen de Kadernota 2021

Wij zeggen ‘nee‘ tegen de Kadernota 2021

Vandaag bespreken we de tweede termijn van de kadernota.Om niet in herhaling te vallen zullen wij nog op wat enkele onderdelen ingaan. Allereerst willen wij wethouder Stam feliciteren met de mooie oplossing voor de Vrije Tuinders. Het college heeft de afgelopen periode veel tegenslagen gehad.Uit de bespreking van de  kadernota 2021 heeft de VSP kunnen vernemen dat het college desondanks […]

Volkstuinders Vereniging <a href="/?p=1156">“de vrije tuinder” is gered!!</a>

Volkstuinders Vereniging “de vrije tuinder” is gered!!

De Verenigde Senioren Partij heeft al in een vroeg stadium met meerdere partijen zich het lot aangetrokken van de Vrije Tuinder. Een vereniging die ten koste van de torenhoge bouwambities van het huidige college dreigde op te houden te bestaan. De huurovereenkomst werd door de gemeente eenzijdig opgezegd en dit zou betekenen dat een groep van ongeveer 75 mensen niet […]

Parkeren <a href="/?p=1150"> Gezondheidspark en Sportboulevard </a>

Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard

Schriftelijke vragen inzake Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard. VSP/SP Geacht college De vergadering van de commissie Grote Projecten van 8 juli 2002 kon helaas niet worden afgerond met concrete toezeggingen en vervolgacties, anders dan dat de behandeling van dit agendapunt op 23 september zal worden voortgezet. U heeft ons gevraagd inhoudelijke en technische vragen schriftelijk te stellen. Uit de behandeling van […]

<a href="/?p=1143"> Parkeren gezondheidspark en sportboulevard</a>

Parkeren gezondheidspark en sportboulevard

Onze inbreng in de commissievergadering van 7  juli 2020. Het gaat vanavond over parkeren maar ik wil het eerst hebben over communiceren! Volgens het college is er uitgebreid overlegd met het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Optisport over de bouw van een parkeergarage tussen het ASZ en de Sportboulevard. Uit signalen van deze beide partijen blijkt er wel contact te zijn […]

<a href="/?p=1133"> Hulde aan onze helden</a>

Hulde aan onze helden

De Verenigde Senioren Partij Dordrecht (VSP) overhandigde vandaag een oorkonde en een taart aan de voorzitters van onze Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad. Het is een huldeblijk aan alle zorgverleners die pal stonden voor patiënten in tijden van corona. “Voor alles wat jullie hebben doorstaan, de hectiek, overuren en onzekerheid, willen we jullie namens de senioren uit onze achterban complimenteren en […]

Onze inbreng <a href="/?p=1125">Kadernota 2021</a>

Onze inbreng Kadernota 2021

Onze inbreng op de Kadernota 2021 tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 23 juni 2020  “Het kan verkeren “zei Bredero. Het jaar 2020 begon vrolijk, hoop gevend. De laagste werkeloosheid ooit gezien in Nederland en een begrotingsoverschot dat door geen enkel land binnen de EU werd geëvenaard. En toen kwam er een vuiltje in de lucht namelijk het […]

<a href="/?p=1112">Ode aan het verplegend personeel</a>  van het Parkhuis

Ode aan het verplegend personeel van het Parkhuis

Vandaag hebben wij een oorkonde uitgereikt aan Het Parkhuis.Het is een ode aan het verplegend personeel, artsen en vrijwilligers die onze gezondheidszorg draaiende houden. Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers die zelf een enorm risico hebben gelopen om het coronavirus op te lopen.Landelijk waren er chronische tekorten aan beschermende middelen in de zorg.De zorgmedewerkers hebben er alles aan gedaan om hun patiënten te […]