VSP

Gevaarlijke stoffenvervoer trekt wissel op Dordrecht.

De VSP maakt zich ernstige zorgen over de risico’s die het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen door Dordrecht voor de bewoners van Dordrecht met zich meebrengt. Alhoewel deze onveilige situatie al heel lang bestaat heeft de Gemeente Dordrecht deze onveilige situatie gedoogd, omdat er een alternatief in wording was, namelijk de Betuweroute. Nu de Betuweroute is aangelegd zou het merendeel van het gevaarlijke goederenvervoer via deze route naar Duitsland vervoerd gaan worden.
De Betuweroute is in 2007 in gebruik genomen maar heeft tot op heden geen vergelijkbare aansluiting op het spoorwegstelsel in Duitsland. Dus 12 jaar na in gebruik name wordt deze route suboptimaal gebruikt met als gevolg dat het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor langs Dordrecht niet is afgenomen, maar enorm zal groeien van 30.000 gevaarlijke wagons in 2007 naar 60.000 in 2020. Daar verwacht wordt dat de Betuweroute pas optimaal kan worden benut in 2030 zal het gevaarlijke goederenvervoer langs Dordrecht alleen maar verder toenemen naar een voor de VSP onaanvaardbare situatie.

Mocht Dordrecht toch gehouden worden aan de taakstellende bouwopgave van de overheid dan kan dat inhouden dat Dordrecht, tegen haar huidige beleid in, de groene zone op het eiland moet gaan opgeven voor woningbouw?
Kortom, het college heeft een behoorlijk dilemma waarvan de oplossing nog niet inzicht is, maar wel enorme invloed kan gaan hebben op haar meer jarenbeleid en financieel beleid.

De VSP is dan ook heel nieuwsgierig hoe het huidige college deze uitdagingen gaat aanpakken en welk financieel beleid het college van Dordrecht heeft uitgewerkt om de negatieve consequenties van het almaar toenemende gevaarlijke stoffenvervoer over het spoor langs Dordrecht op te vangen.

Margret Stolk

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *