VSP

Schriftelijke vragen gesteld aan het college

Vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college👇🏻
De VSP is benaderd door bewoners van de Nijenstein. Op diverse woonerven in de omgeving worden nu werkzaamheden verricht zoals het ophogen van straten en het opnieuw straten van deze woonerven. Op de Nijenstein is al ruim 20 jaar niks gedaan aan de straten en parkjes. Er zijn heel veel verzakkingen bij heel veel woningen.

De bewoners willen graag hun eigen oprit ophogen maar dit kan niet zolang de gemeente geen actie onderneemt. Het verschil van hun eigen oprit en de straat is dan niet meer in verhouding.

Vraag aan het college: Vindt u dat de Nijenstein ook op korte termijn aangepakt moet worden? Zo ja, wanneer is de Nijenstein aan de beurt en hoe kan het college dit waar nodig bespoedigen?

Margret Stolk en Leo Stolk