VSP

Zorg voor kwetsbare ouderen loopt vast.

Vandaag in AD De Dordtenaar één van de velen voorbeelden uit de praktijk.
“Zorg voor kwetsbare ouderen loopt vast.”
“Mantelzorgers met handen in het haar”

Wij gaan kijken of er voor ons mogelijkheden zijn om deze knelpunten te verbeteren. Op korte termijn wil de VSP een afspraak maken met de wethouder om een goed onderbouwd en toetsbaar beleid op te stellen om zorg en welzijn van ouderen te verbeteren en te bevorderen. Wonen met goede zorg is een essentieel punt voor jong en oud. Laten we dan ook gelijk nagaan waarom de motie van de VSP en SP, die de raad in 2020 unaniem aannam, om de bouw van zorgbuurthuizen in Dordrecht te onderzoeken niet is uitgevoerd? Als wij hier niet snel iets aan kunnen doen moeten wij ons ernstig zorgen maken over de toekomstbestendigheid van onze ouderen en kwetsbare medemensen. Dus niet te veel regeltjes maken en praten maar dingen doen, met andere woorden aanpakken deze problematiek. Nu doorpakken naar Zorgbuurthuis of verzorgingshuis 2.0